Provincie Limburg

GS-bijdrage ecologische verbinding De Meinweg en Brachterwald

Gedeputeerde Staten steunen de grensoverschrijdende natuurontwikkeling tussen het nationaal park De Meinweg en het natuurgebied Brachterwald. GS stemmen in met een provinciale bijdrage van 323.310,- en een Interreg-bijdrage van 897.700,- voor het project, waarmee biotopen aan Duits en Nederlandse zijde met elkaar worden verbonden.

Deze biotopen zijn nu meestal geïsoleerd gelegen. Door deze verbinding worden de leefomstandigheden van inheemse dier- en plantensoorten verbeterd. Dit wordt o.a. bereikt door het:

* omvormen van dennenbos naar natuurlijk loofbos;
* ontwikkelen van natuur op voormalige landbouwgrond;
* opbreken van wegen en andere verharde oppervlakten in het natuurgebied;

* tegengaan van de versnippering van het buitengebied van Roermond ten behoeve van beschermde diersoorten (bijvoorbeeld door het verkeersluw maken van wegen door fysieke maatregelen);
* opwaarderen van het landschap door aanplant van houtgewassen.
De uitvoering van het project, met een tijdsduur van 6 jaar, is in handen van de Gemeenten: Swalmen (Swalmdal, Gemeentebossen), Roermond (Het Veen, buitengebied Roermond), Roerdalen (Melickerheide), Staatsbosbeheer (Melickerheide, Meinweg) en Kreis Viersen (Brachterwald). De projecttrekkers zijn aan Nederlandse kant de gemeente Roermond en aan Duitse zijde de Kreis Viersen. De totale projectkosten bedragen 1.795.400,-.
11-6-2002 17:15

Deel: ' GS-bijdrage ecologische verbinding De Meinweg en Brachterwald '
Lees ook