WGB-verzoek Diner Investments: GS nemen advies bezwaarschriftencommissie over

Diners Investments heeft een verzoek om verklaring van geen bezwaar (vvgb) ingediend voor de bouw van een horecagelegenheid en een reclamezuil aan de Tramwei 1 te Joure. Deze verklaring van geen bezwaar is geweigerd bij besluit van 28 februari 2001. De belanghebbende en de gemeente hebben hiertegen bezwaar gemaakt. De bezwaarschriftencommissie heeft hierop een zitting gehouden op 22 juni 2001. Het advies van de bezwaarschriftencommissie is: bezwaren ongegrond verklaren.
Gedeputeerde Staten hebben dit advies vandaag overgenomen.

Laatste wijziging: 11-10-2001 , Marco van der Meer.

Deel: ' GS Friesland nemen advies bezwaarschriftencommissie over '
Lees ook