Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen overzicht lopende schorsings- en beroepszaken bij afdeling Miljeubehear op

Gedeputeerde Staten een overzicht opgesteld van lopende schorsings- en beroepszaken bij de afdeling Miljeubehear van de provincie Fryslân die in de eerste helft van 2001 spelen/gespeeld hebben. Het betreft tien procedures. Het overzicht is gemaakt voor het op de hoogte houden van de leden van de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer. Vervolgprocedure: 19 september Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

12 september 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Friesland overzicht lopende schorsings- en beroepszaken '
Lees ook