Provincie Friesland

Persberichten

Voor samenwerking muziekscholen en creativiteitscentra: 5000,-

Gedeputeerde Staten hebben vandaag 5000,- beschikbaar gesteld voor de Vereniging van Instellingen voor Kunstzinnige vorming in Fryslân (VIKVF). Bij het VIKVF zijn 14 Friese muziekscholen en creativiteitscentra voor de amateurkunst aangesloten. Het bedrag is aangevraagd voor een samenwerkingsproject voor de 14 muziekscholen en creativiteitscentra. Het gaat daarbij alleen om een samenwerking op het gebied van personeel en organisatie.

Voor de instellingen komt er een 'helpdesk', waar docenten van de muziekscholen terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld de CAO. Daarnaast komt er een gemeenschappelijk personeelsplan.

Het VIKVF heeft al eerder, samen met Kunstwerk, het initiatief genomen om een soortgelijk project in de Friese danssector uit te voeren.

Datum: 7 december 1999
Nummer: 224

Deel: ' GS Friesland steun samenwerken muziekscholen en amateurkunst '
Lees ook