Provincie Gelderland


GS akkoord met bestemmingsplannen over wegen

16 juni 1999

Nr. 99-240

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de bestemmingsplannen van de ge meenten Harderwijk en Ermelo voor de aanleg van de Westermeenweg, Groene Zoomweg-Oost en Verlengde Ceintuurbaan/Harderwijkerweg-Noord goedgekeurd. Deze goedkeuring is verleend onder de voorwaarde dat beide gemeenten de garantie geven dat zij het tekort van 16,5 miljoen of meer in de aanleg van deze wegen voor hun rekening nemen. Aan de overige bestemmingsplannen die Harderwijk en Ermelo met betrekking tot de hoofdwegenstructuur tussen beide hoofdkernen hadden ingediend is goedkeuring onthouden. GS vinden dat de economische haalbaarheid daarvan niet is aangetoond. Zodra die haalbaarheid wel duidelijk kan worden ge maakt kunnen de gemeenten deze bestemmingsplannen opnieuw indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' GS Gelderland akkoord met bestemmingsplannen wegen '
Lees ook