Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten geven 1,4 miljoen subsidie voor Wegreconstructie Cabergerweg - Fort Willemweg in Maastricht


214/99

Maastricht, 13 december 1999

Gedeputeerde Staten geven 1,4 miljoen subsidie voor WEGRECONSTRUCTIE CABERGERWEG - FORT WILLEMWEG IN MAASTRICHT

De Provincie Limburg geeft 1,4 miljoen (ruim 635.000,-) subsidie voor de wegreconstructie Cabergerweg - Fort Willemweg in Maastricht. De werkzaamheden omvatten het uitbreiden van het wegennet met een rijstrook en het uit elkaar halen van langzaam- en snelverkeer. De bedoeling van dit reconstructie-project is om congestie op het stedelijke hoofdwegennet tegen te gaan. Dit moet worden gezien in relatie tot de Statensingel, station, binnenstad en Brusselsepoort als belangrijke vervoersas van Maastricht. Zowel het lokale als het interlokale busvervoer heeft baat bij het realiseren van deze verbeterde vervoersas.

Het project Cabergerweg - Fort Willemweg in Maastricht vormt een gemeentelijk onderdeel van het Regionaal Verbindend Wegennet. Het draagt bij aan het bevorderen van de verkeersdoorstroming in en rond de stad van zowel auto's als openbaar vervoer. Ook het verhogen van de verkeersveiligheid wordt met deze wegreconstructie in hoge mate bevorderd. De Maastrichtse gemeenteraad zal op 18 januari 2000 definitief beslissen over dit project dat in totaal 5,6 miljoen zal gaan kosten. De uitvoering van dit grote verkeersproject is voorzien in september 2000.

Zoekwoorden:

Deel: ' GS geven 1,4 miljoen voor Wegreconstructie Maastricht '
Lees ook