Provincie Groningen

Groningen, 21 mei 2002 Persbericht nr.98

GS geven subsidie van 45.000,- euro aan Heemtuin Muntendam

GS hebben besloten een subsidie van 45.000,- euro te verlenen aan de Heemtuin in Muntendam. GS verlenen deze subsidie op advies van de LEADER Actiegroep Oldambt-Westerwolde. De Heemtuin in Muntendam werkt voortvarend aan een toekomstplan. De afgelopen maanden is een aantal veelbelovende projecten ontwikkeld. Door de realisering van deze projecten verwacht de Heemtuin op termijn een veel breder publiek te kunnen bereiken. Bovendien kan door middel van deze projecten de afhankelijkheid van subsidies worden verminderd. De totale projectkosten bedragen 149.000,-- euro. LEADER, het Europese programma voor plattelandsontwikkeling draagt bijna 34.000,- euro bij.

De Heemtuin gaat aan de slag met de ontwikkeling van de volgende projecten:

Een Buitenlokaal voor alle 71 basisscholen in het LEADER gebied, de mogelijkheden daarvoor zullen worden onderzocht. Natuur en Milieu Educatie maar ook reken- en taalonderwijs heel gemakkelijk in de buitenlucht plaats kan vinden. Een buitenlokaal is belangrijk voor het leren met handen, hoofd en hart. Het project voorziet in het samenbrengen van bezitters van natuurgebieden, parken, weilanden met de scholen. Het samenstellen van lesmappen. Het leveren van een keur aan lokale specialisten (imkers, boeren, groenbeheerders) die gastlessen kunnen verzorgen.

Met Webcams in de natuur is het mogelijk natuurverschijnselen in de klas te volgen. De bloei van orchideeen, het broeden van de mees, de ontwikkeling van de groene kikker et cetera. Het is heel interessant als je er met je neus op kan staan, maar meestal kan dat niet en vaak is het ook niet wenselijk.

Event natuur is er op gericht samen met jongeren een route te ontwikkelen die verschillende natuurgebieden aan elkaar knoopt. De route moet zo worden ontworpen dat deze zeer avontuurlijk is en dat het een prestatie is om de route te hebben 'gedaan'. Het moet een mix worden van het 'Pieterpad' en outdoor eventing. Deze route levert permanente banen op.

Waar is de prehistorie moet een route worden die leidt langs plaatsen waar in de prehistorie mensen hebben gewoond. Onderzocht zal worden of het opzetten van een prehistorische bouwplaats mogelijk is, zo zou het leven van de jagers- voedselverzamelaars zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Milieuvriendelijk groepsvervoer is gericht op een groepsvervoerssysteem voor scholen, zodat scholen als ze activiteiten buiten de deur willen organiseren niet altijd afhankelijk zijn van ouders en grootouders die kunnen rijden. De gedachten gaan uit naar tractors op koolzaaddiesel die een Jan Plezier trekken, electrische busjes die gevoed worden met zonnecollectoren, groepsfietsen, riksja's. Alles te boeken via internet en in de weekends en vakanties te gebruiken door (dorps) clubs en toeristen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten Provicnie Groningen, tel.nr. 050 3164129.

Deel: ' GS geven subsidie van 45.000,- aan Heemtuin Muntendam '




Lees ook