Provincie Groningen


Groningen, 23 februari 1999 Persbericht nr. 45

GS verlenen geen tijdelijke ontheffing voor standplaats woonwagen

GS hebben besloten de gevraagde ontheffing voor de standplaats van de woonwagen aan de Verlengde Lodewijkstraat te Groningen niet te verlenen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de grondeigenaar van het perceel, de gemeente Groningen, niet bereid is mee te werken aan het gebruik van het perceel als standplaats voor woonwagens.

De advocaat van de eigenaar wendde zich tot het college van GS op 27 januari jl. met het verzoek een ontheffing te verlenen voor de standplaats van twee woonwagens aan de Verlengde Lodewijkstraat. De woonwagens waren van hun standplaats verwijderd door de grondeigenaar en zonder nutsvoorzieningen op een perceel naast de standplaats geplaatst. Volgens de Woonwagenwet kan het college van GS een tijdelijke ontheffing verlenen voor een woonwagen-standplaats, na het college van B. en W. van de betrokken gemeente te hebben gehoord. Indien dit mogelijk is, kunnen dan de nodige nutsvoorzieningen getroffen worden.

Na overleg met het college van B. en W. van de gemeente Groningen, zijn door GS de volgende conclusies getrokken. Vanwege het feit dat de grondeigenaar niet wenst mee te werken aan het gebruik van het perceel als standplaats voor woonwagens, kan van een ontheffing geen gebruik worden gemaakt. Daarnaast is het niet mogelijk dat nutsvoorzieningen op het perceel op korte termijn tot stand kunnen komen. Het college van GS heeft daarom besloten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marike Ensing, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel. nr. 050-3164075.

Deel: ' GS Groningen Geen ontheffing standplaats woonwagen '
Lees ook