Provincie Groningen


Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 173

GS ondersteunen culturele activiteiten met ƒ 39.500,--

Het college van GS heeft besloten een vijftal subsidies toe te kennen voor culturele activiteiten, met een totaalbedrag van ƒ 39.500,--. De subsidies worden toegekend aan de voorstelling "Freule Julie" van De Firma (ƒ3000,--), aan het project "De Kunst Betrapt" van de Fietsstuurgroep (ƒ1000,--), aan het Interprovinciaal Eenakterfestival van het GCA (ƒ500,--), aan Galili Dance (ƒ20.000,--) en het Haydn Jeugd Strijk Orkest (ƒ15.000,--). De aanvragen zijn beoordeeld door de Groninger Adviescommissie Cultuur.

"Freule Julie" van De Firma

Stichting De Firma werkt op een projectmatige wijze, waarbij wisselende regisseurs in de gelegenheid worden gesteld hun ideeën op de planken te zetten met de cast van hun eigen keuze. Behalve het brengen van kwalitatief aantrekkelijk theater wil men ondersteuning bieden aan andere theatergroepen, regisseurs en spelers uit het amateurveld in stad en provincie. Per seizoen worden bij voorkeur meerdere producties uitgebracht, waarbij een gemeenschappelijk thema op verschillende manieren wordt belicht. Het gemeenschappelijk thema voor het speeljaar 1999 is "vervreemding". "Freule Julie" van Strindberg is de tweede productie die De Firma dit jaar uitbrengt, in de regie van Gajah van der Lem. Het is de bedoeling dat het stuk in totaal tien keer wordt opgevoerd. De provincie heeft vertrouwen in de aankomend regisseur Gajah van der Lem en verwacht een aansprekende voorstelling. Zij ondersteunt deze productie met een bedrag van ƒ 3.000,-.

"De Kunst betrapt"

De culturele commissies van Adorp, Baflo, Garnwerd, Tinallinga en Winsum hebben het plan opgevat om in het gebied rondom Winsum een culturele fietsroute te organiseren onder het motto "De Kunst Betrapt". De route bestaat uit drie lussen van elk ongeveer 30 kilometer, die alle drie beginnen en eindigen bij het gemeentehuis in Winsum. Met behulp van een routebeschrijving kan de tocht het gehele jaar door worden gefietst. Gedurende drie zaterdagen in juni en juli zullen op diverse plaatsen extra culturele activiteiten worden georganiseerd: kunstenaars openen hun ateliers voor het publiek en op verschillende plaatsen worden concerten en theatervoorstellingen gegeven. Het is de bedoeling om hiervan een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Om het evenement zo laagdrempelig mogelijk te houden, wordt er van de deelnemers geen bijdrage gevraagd. De provincie vindt "De Kunst betrapt" een goed initiatief en verwacht voldoende publieke belangstelling. De provincie juigt het toe dat dit initiatief wordt aangeboden in een omgeving waar in het algemeen weinig aanbod is. Zij ondersteunt het initiatief met een bijdrage van ƒ 1.000,-.

Stichting Noord Nederlandse Dans/Galili Dance

Galili Dance is een noordelijk dansgezelschap met als artistiek leider/choreograaf Itzik Galili. Ondanks dat het subsidiëren van reguliere activiteiten van gezelschappen niet onder verantwoordelijkheid van de regionale overheden, maar onder het rijk valt, verleent het college van GS toch een incidentele subsidie van ƒ 20.000,-- aan Galili Dance. De provincie wil hiermee mogelijk maken dat het dansgezelschap zich in het noorden kan "nestelen" door contacten te zoeken met instellingen als het Kunstencentrum, Keunstwurk, het Conservatrorium en Minerva. De intentie van Galili Dance om noordelijke musici bij de nieuwste voorstelling "Bread" te betrekken is daar al een sprekend voorbeeld van.

Interprovinciaal Eenakterfestival, GCA

Het Gronings Centrum voor het Amateurtheater (GCA) stelt zich ten doel om initiatieven op het gebied van amateurtheater te ontwikkelen en te ondersteunen. Samen met het Fries Centrum voor Amateurtheater en het Drents Centrum voor Amateurtheater organiseert het GCA voor de tweede maal een kleinschalig Interprovinciaal Eenakterfestival. Het doel van dit festival is een uitwisseling van het amateurtheater binnen de drie noordelijke provincies. Het college van GS heeft waardering voor het feit dat de organiserende instellingen met een klein Interprovinciaal Eenakterfestival proberen over de provinciegrenzen heen een uitwisseling tot stand te brengen. Het GCA ontvangt ƒ500,-- subsidie.

Haydn Jeugd Strijk Orkest

Het Haydn Jeugd Strijk Orkest heeft zich ontwikkeld tot een alom gerespecteerd instituut, dat voor de talentvolste jonge musici een voorportaal is voor een latere beroepsopleiding. Het Haydn Jeugd Strijk Orkest ontvangt ƒ15.000,-- incidentele subsidie van de provincie voor haar activiteiten in het seizoen 1999-2000.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Agnes Delstra, afdeling Bestuurscontacten, provincie Groningen, 050 - 3164324.

Deel: ' GS Groningen ondersteunen culturele activiteiten '
Lees ook