Provincie Groningen


Groningen, 14 januari 1999, Persbericht nr. 5

Leden van GS verdelen taken van gedeputeerde Beukema

Na het vertrek van gedeputeerde G. Beukema per 1 januari jl. hebben de overige gedeputeerden zijn taken onderling verdeeld (tot de Provinciale Statenverkiezingen d.d. 3 maart 1999). De herverdeling ziet er als volgt uit:

Taken Verantwoordelijk gedeputeerde


- Ruimtelijke ordening

(stads- en dorpvernieuwing, volkshuisvesting)


- M.L. de Meijer


- Provinciale financiën


- R.G. Jansen


- Voorzitter Blauwe Stad


- J. van Dijk

Leden Blauwe Stad


- R.G. Jansen (penningmeester)


- A.B. Sakkers


- Voorzitter Regiovisie Groningen-Assen 2030


- H. Weggemans

(gedeputeerde provincie Drente)

Leden Stuurgroep


- J. van Dijk (vice voorzitter)


- M.L. de Meijer

Plattelandsbeleid:


- Coördinatie


- J. van Dijk


- Voorzitter stuurgroep leefbaarheid Oldambt


- R.G. Jansen


- Voorzitter stuurgroep Lauwersland


- R.G. Jansen


- Voorzitter provinciale commissie voor de volks-

huisvesting


- M.L. de Meijer


- Voorzitter commissie bestemmingsplannen


- M.L. de Meijer


- Voorzitter provinciale planologische commissie


- M.L. de Meijer


- Lid alg. bestuur Havenschap Delfzijl/Eemshaven


- J. van Dijk

(plv. lid dagelijks bestuur)


- Lid alg. bestuur Inter Provinciaal Overleg


- M.L. de Meijer


- Lid herinrichtingscommissie Oost Groningen

en de Gronings, Drentse veenkoloniën


- M.L. de Meijer


- Lid stuurgroep REONN


- A.B. SakkersDeel: ' GS Groningen verdelen taken van gedeputeerde Beukema '
Lees ook