Provincie Zuid-Holland

Persbericht

28-01-2003
350.000 euro voor duurzaamheidsprojecten
GS kennen subsidie toe aan 15 Zuid-Hollandse projecten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben ruim EUR 350.000,- toegekend aan 15 educatieve duurzaamheidsprojecten in Zuid-Holland. Het geld is toegekend op grond van de Stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid Zuid-Holland en wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en vier ministeries. Gedeputeerde Lennie Huizer: 'De regeling is bestemd voor initiatieven waarbij duurzaamheid centraal staat en waarbij nieuwe partijen worden betrokken. Het is belangrijk dat steeds meer mensen aandacht hebben voor duurzaamheidsprojecten en duurzame producten. Op die manier sparen we het milieu en kunnen latere generaties ook genieten van de natuur".

Eind 2002 heeft de laatste toekenningsronde plaatsgevonden voor de subsidies vanuit van het programma `Leren voor Duurzaamheid 2000-2003'. Er waren 24 aanvragen ingediend bij de provincie Zuid-Holland. 15 daarvan ontvangen van GS een subsidie. Hieronder staan enkele voorbeelden.

Leve Leven 2003
Dit project is een samenwerkingsproject van drie gemeenten (Leiden, Dordrecht en Den Haag) en heeft als doel een educatietraject te ontwikkelen voor allochtone burgers op het gebied van energie-, waterbesparing en afvalvermindering. De doelgroep krijgt ondersteuning van vrijwillige begeleiders die voor een deel ook afkomstig zijn uit de doelgroep zelf. Het project levert ook een bijdrage aan de integratie van de doelgroep. Bureau Aarde-Werk ontvangt voor dit project in 2003 EUR 38.000,-.

Duik in het water
In dit project gaan jonge Zuid-Hollandse agrariërs in gesprek met waterbeheerders en natuur- en milieuorganisaties over het thema duurzaam waterbeheer. Het project heeft als doel gezamenlijk te werken aan kwalitatief goed en beschikbaar water voor nu en in de toekomst. Voor dit project ontvangt het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt een bijdrage van EUR 49.600,-.

De wenswijk
Leerlingen uit het basisonderwijs uit Rotterdam en Den Haag maken een voorstelling van hun ideale wijk en gaan samen met mensen uit hun wijk aan de slag om dit ideaal te verwezenlijken. Het project wordt uitgevoerd in meerdere provincies en richt zich in de eerste instantie op het thema `zwerfvuil'. Het toegekende bedrag aan Stichting Echte Welvaart in Zuid-Holland is EUR 5000,-.

Future Awards
Jongeren tussen de 12 en 25 jaar maken actieplannen voor verbetering van hun eigen leefomgeving. De twaalf beste plannen uit alle provincies worden genomineerd voor de landelijke Future Awards. De winnende actieplannen worden uitgevoerd. Codename Future krijgt vanuit Zuid-Holland een bedrag van EUR 15.000,- voor dit project.

Brede school en natuur- en milieucommunicatie op maat In de gemeente Delft zullen natuur- en milieuactiviteiten voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden ontwikkeld binnen een lopend traject rond de Brede School. Hierbij ligt de nadruk op de eigen wijk en sociale cohesie. De gemeente Delft ontvangt voor dit project een bijdrage van EUR 20.000,-

Deel: ' GS kennen subsidie toe aan 15 Zuid-Hollandse projecten '
Lees ook