Provincie Limburg

Gedeputeerde Staten hakken knoop Medammerweide door: Geen woningbouw, wel geld voor herinrichting Medammerheide


170/99

Maastricht, 12 oktober 1999

Gedeputeerde Staten hakken knoop Medammerweide door:

GEEN WONINGBOUW, WL GELD VOOR HERINRICHTING MEDAMMERWEIDE

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten geen medewerking te verlenen aan de bouw van zeven woningen in het gebied Medammerweide te Stein. Woningbouw ter plekke zou ook betekenen dat er een weg verlegd moet worden en dat voor de geplande woningen een geluidswal zou moeten worden aangelegd. Gedeputeerde Staten vinden dat een en ander op zeer gespannen voet staat met de landschappelijke en ecologische belangen ter plaatse. Dat geldt temeer omdat in het geldende streekplan aan dit gebied de aanduiding "stedelijk groen" is gegeven. In beginsel kan in dergelijke gebieden geen woningbouw plaatsvinden.

Het provinciaal bestuur is het echter met het gemeentebestuur van Stein eens dat sloop van het zwembadcomplex, de baden en de verhardingen van de parkeerplaatsen nodig is om het gebied in zijn oude glorie te herstellen. Nu woningbouw geen financiële middelen oplevert om Medammerweide zijn parkachtige inrichting terug te geven, willen Gedeputeerde Staten de gemeente anderszins financieel tegemoetkomen. Vandaar dat Stein een bijdrage van f 490.000,- in het vooruitzicht wordt gesteld uit de provinciale subsidie-regeling voor Natuur en Landschap.

Deel: ' GS Limburg hakken knoop Medammerweide door '
Lees ook