Provincie Limburg

GS INGENOMEN MET ONTWIKKELINGEN ROND NEDCAR, MITSUBISHI EN DAIMLER-CHRYSLER

Maastricht, 27 maart 2000

GS INGENOMEN MET ONTWIKKELINGEN ROND NEDCAR, MITSUBISHI EN DAIMLER-CHRYSLER

Gedeputeerde Staten van Limburg (GS) zijn zeer ingenomen met de nieuwe samenwerking van tussen Mitsubishi Motors Corporation, DaimlerChrysler en NedCar. De 'letter of intent' die vanochtend door beide autoproducenten is ondertekend geven een lange termijn toekomst voor NedCar in Born. De over-eenkomst betekent dat ook na 2004 nog auto's zullen worden gemaakt in de Limburgse autofabriek.

Volgens GS zijn de ontwikkelingen rond NedCar goed voor de werkgelegenheid in de Limburgse automotivesector. Ook toont het nog maar weer eens aan hoe belangrijk de zaken zijn uit het project Bottleneck. Dit project omvat de verdere ontwikkelingen in en rond het bedrijventerrein in Born. De ruimtelijke inpassing van zaken als wonen, groen, verkeer en bedrijvigheid (automotive) worden geregeld binnen Bottleneck. GS zijn ervan overtuigd dat alle Bottleneck-partijen nu helemaal 'full speed' zullen blijven doorwerken.

Deel: ' GS Limburg ingenomen met ontwikkelingen rond NedCar '
Lees ook