Provincie Noord-Holland

Persberichten

Week 21

Gedeputeerde staten stellen dienstregeling streekvervoer vast

mei 1999
Gedeputeerde staten stellen dienstregeling streekvervoer vast

Met ingang van 30 mei zal de nieuwe dienstregeling voor het streekvervoer van kracht worden, zo hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. De dienstregeling loopt van 30 mei 1999 tot en met 27 mei 2000.
Ondanks de bezuinigingen die door het Rijk zijn opgelegd, was het uitgangspunt voor GS het zoveel mogelijk handhaven van de openbaar vervoerlijnen. De provincie is er in geslaagd de busroutes en de frequenties van de door de provincie vastgestelde openbaar-vervoerlijnen grotendeels te handhaven en soms zelfs uit te breiden.
De wijzigingen betreffen de buslijnen van Connexxion (voorheen NZH), de veerverbinding van de NACO tussen IJmuiden en Amsterdam via het Noordzeekanaal en twee nieuwe buslijnen van Schiphol Shuttle Katuin (IJmuiden - Hoofddorp VNU en Heerhugowaard - Hoofddorp Probiblio).

Momenteel zijn er lijnnummers die zowel in het noorden als in het zuiden van het gebied van het vervoerbedrijf Connexxion voorkomen. Omdat dit tot verwarring leidt, heeft Connexxion besloten de meeste lijnnummers te herschikken . Het kan dus zijn dat bepaalde lijnen van nummer veranderen maar de routes en frequenties gelijk blijven.

De buslijnen tot 200 betreffen voortaan de normale lijnen die meestal gedurende de hele dag rijden, de nummers tussen 200 en 300 betreffen de spits- of nachtlijnen, de nummers tussen 300 en 400 betreffen de Interliners en de nummers tussen 600 en 700 zijn de scholierenlijnen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

* De lijnen 32/33/140/141 van Connexxion worden gecombineerd tot een lijn Hoorn-Kersenboogerd - Hoorn NS - Medemblik en wordt lijnnummer 40. Hierdoor zullen de bussen van de stads- en streeklijn tussen Hoorn NS en Hoorn Risdam niet meer vlak achter elkaar rijden.
Van Connexxion-lijn 85 (Amsterdam Sloterdijk-Zwanenburg-Haarlem) worden de vertrektijden een kwartier verschoven. Op deze manier zijn de buslijnen beter aangesloten op de schooltijden in Haarlem en wordt in Amsterdam Sloterdijk de overstap verbeterd op de treinen van en naar Hoorn.
Vanwege een gebrek aan belangstelling op de zondagmiddag worden enkele ritten van Connexxion - interliner 350 (Alkmaar-Leeuwarden-Drachten) geschrapt. Voor interliner 351 (Alkmaar - Harlingen Haven ) is een nieuwe dienstregeling gemaakt die in Harlingen beter aansluit op de veerboten naar Terschelling en Vlieland.

* De veerverbinding van de NACO tussen IJmuiden en Amsterdam gaat met ingang van 30 mei ook in het weekend varen. Vanaf IJmuiden vertrekt de boot van 9.30 uur tot 17.30 uur eenmaal per uur. Vanaf Amsterdam CS, steiger 7, is de afvaart van 10.00 uur tot 18.00 uur ook eenmaal per uur.

* Schiphol Shuttle Katuin gaat rijden van IJmuiden via Haarlem naar Hoofddorp VNU en van Heerhugowaard via Alkmaar naar Hoofddorp Probiblio. Deze lijnen zijn vooral bedoeld voor de betreffende werknemers.

Een volledig overzicht van de aankomst- en vertrektijden is te vinden in het busboekje van Connexxion. Het busboekje is verkrijgbaar bij de Connexxion verkoopkantoren en de boekhandel.

In dit boekje is ook opgenomen de dienstregeling van de veerverbinding tussen IJmuiden en Amsterdam.

Inlichtingen: Dick Jacobs, tel. (023) 514 52 42

E-mail

Deel: ' GS Noord-Holland stellen dienstregeling streekvervoer vast '
Lees ook