Provincie Overijssel

GS neemt besluit over huisartsenzorg

Gedeputeerde Staten van Overijssel ontvangen deze week het definitieve onderzoeksrapport naar de huisartsenzorg in de regio?s Deventer, Rijssen en Hof van Twente. Het rapport beschrijft twee scenario?s. In het ene scenario, het ontwikkelingsscenario, wordt de huisartsenpost in Deventer uitgebreid met een extra auto. In het groeiscenario wordt een satellietpost of huisartsenpost ingericht in Hof van Twente.

Het rapport vormt de basis voor het besluit van GS, dat het college verwachting dinsdag 25 februari neemt. De provincie had in oktober 2002 opdracht gegeven voor het onderzoek aan het bureau Prismant.

Onrust
Aanleiding vormde de onrust die onder de inwoners van de plattelandsgemeenten Rijssen/Holten en Hof van Twente is ontstaan over de afstand die moet worden afgelegd naar de centrale Huisartsenpost te Deventer.

Het ontwikkelingsscenario sluit aan bij de huidige situatie in Deventer. Hierbij zal de huisartsenpost in de gemeente, vanaf maart 2003, worden uitgebreid met een tweede auto. Zowel het oostelijke als het westelijke gedeelte van de regio zijn hierdoor goed bereikbaar.

In het groeiscenario worden twee opties besproken. Zo is er een mogelijkheid voor een beperkte satellietpost of een volledig ingerichte huisartsenpost in de gemeente Hof van Twente. Dit alles in combinatie met de nieuw ingerichte ambulancepost.

In beide scenario?s is er nadrukkelijk rekening gehouden met de afstand die inwoners moeten afleggen naar de huisartsenposten, de beschikbaarheid van het aantal huisartsen en de financiële haalbaarheid.

Waarborg

Met het onderzoek willen Gedeputeerde Staten de mogelijkheden uitzoeken voor het waarborgen van een continue en kwalitatieve huisartsenzorg zowel overdag, ?s avonds, ?s nachts als in het weekend in de betrokken regio?s.

Bij de opdrachtverlening en de uitwerking werkt de provincie nauw samen met de Zorgverzekeraar Salland, de gemeenten Rijssen/Holten en Hof van Twente, huisartsen uit het gebied en de belangengroep van inwoners.

Ruim 67.000 euro voor onderzoek naar mantelzorg

GS neemt besluit over huisartsenzorg

GS stimuleert routering gevaarlijke stoffen

Overijsselse avond in Goor

Laatste subsidiemogelijkheid voor sanering asbestwegen

Eerste onderzoeksresultaten naar mediation positief

Betere samenwerking versterkt positie bedrijventerreinen en regio?s

GS onthouden zich van oordeel over moslim-internaat

Programmavergelijking op Overijsselse verkiezings-website

Burger wil overheidsinformatie op internet

Jaar van de boerderij start in Overijssel met gratis inspectie

College dreigt milieuvergunning Bouwens in te trekken

Overijssel en justitie intensiveren samenwerking

Kiezers in debat met Overijsselse lijsttrekkers

College daagt Provinciale Staten uit

© 17-02-2003 Provincie Overijssel

Deel: ' GS Overijssel neemt besluit over huisartsenzorg '
Lees ook