Provincie Limburg

GS stemmen in met plan van aanpak voor studie problematiek auto- en motorverkeer ONDERZOEK MOET TOERISTISCH-RECREATIEF VERKEER HEUVELLAND IN BEELD BRENGEN

Maastricht, 29 maart 2000

GS stemmen in met plan van aanpak voor studie problematiek auto- en motorverkeer

ONDERZOEK MOET TOERISTISCH-RECREATIEF VERKEER HEUVELLAND IN BEELD BRENGEN

Om de problematiek van het toeristisch-recreatief verkeer in het Heuvelland in beeld te brengen, hebben GS ingestemd met een plan van aanpak voor een studie naar deze problemen. Aan de hand van een inventarisatie van knelpunten kunnen oplossingen worden voorgesteld ter structurering van het toeristisch-recreatief auto- en motorverkeer. De studie wordt uitgevoerd door een projectteam, in opdracht van de Provincie Limburg. In het projectteam zijn naast de provincie vertegenwoordigd de Stichting Toeristisch Regiomanagement Limburg, het Gewest Maastricht en Mergelland, de Kamer van Koophandel, de Milieufederatie en de ANWB. Naar verwachting kunnen eind 2000 de resultaten worden gepresenteerd met daaraan gekoppeld een uitvoeringsplan.

Het studiegebied heeft betrekking op gemeenten in het Heuvellland en aangesloten bij ROM-Mergelland: Eijsden, Gulpen-Wittem, het oostelijk buitengebied van Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Simpelveld, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De problemen in het gebied met toeristisch-recreatief auto- en motorverkeer zijn in twee groepen te verdelen: enerzijds het ongewenste gebruik van wegen en paden in het buitengebied en anderzijds de plaatselijke verkeersdrukte in de zomer en in het bijzonder in de weekenden. Bovengenoemde problemen in het gebied zijn te vertalen in een aantasting van de leefbaarheid (geluidhinder, verkeersonveiligheid); een aantasting van de natuurlijke omgevingskwaliteit (luchtvervuiling, natuurschade); een aantasting van het toeristisch product (beleving van het product, omzet).

De studie moet leiden tot aanbevelingen met als hoofddoelstelling een duurzaam evenwicht tussen toeristisch-recreatief verkeer en natuur en leefbaarheid. Dit evenwicht zou bereikt moeten worden door structurering van het auto- en motorverkeer gericht op doorgankelijkheid van het buitengebied en een goede verdeling van toeristisch-recreatief verkeer naar plaats en tijd.

Deel: ' GS stemmen in met plan problematiek auto- en motorverkeer '
Lees ook