Provincie Utrecht

Persbericht

GS keuren gemeentelijke rampenplannen goed

18-06-2002
De rampenplannen van de gemeenten Amerongen, Baarn, Bunschoten, Leersum, Maarn, Montfoort, Nieuwegein, Woudenberg en Wijk bij Duurstede voldoen aan de eisen van de wet en de provincie. Dat hebben gedeputeerde staten besloten.

In september 2001 hebben Gedeputeerde Staten de Utrechtse gemeenten verzocht hun rampenplannen vóór 1 januari 2002 te actualiseren volgens het toen opgestelde provinciale toetsingskader. Omdat die datum voor de meeste gemeenten niet haalbaar bleek, hebben GS uitstel gegeven. De rampenplannen van de overige gemeenten zullen in de loop van dit jaar worden ingediend en getoetst.

Nieuw model
Op dit ogenblik wordt door de Regionale Stuurgroep Rampenbestrijding in samenwerking met de provincie Utrecht, een nieuw regionaal model rampenplan ontwikkeld. Daarin worden ook nieuwe landelijke regels en aanbevelingen verwerkt onder andere uit de rapporten Oosting en Alders. Het model, inclusief de gewenste multidisciplinaire uitwerkingen van het rampenplan, zal eind dit jaar gereed zijn en wordt dan aan alle gemeenten aangeboden.

Meer informatie: Peter Vlugt, telefoon 258 2434 of Peter.Vlugt@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Utrecht keuren gemeentelijke rampenplannen goed '
Lees ook