Provincie Utrecht

Persbericht

GS leveren bijdrage aan herstel legakkers Vinkeveense Plassen

07-05-2002
Een aantal legakkers in de Vinkeveense Plassen krijgt een nieuwe beschoeiing. Gedeputeerde staten stellen hiervoor een subsidie van 52.000,- ter beschikking. De huidige beschoeiing van de betreffende legakkers is twintig jaar geleden aangelegd en nodig aan vervanging toe.

Door turfwinning zijn de legakkers en de bijbehorende trekgaten in de Vinkeveense Plassen ontstaan. De steile oevers en de diepte van het aangrenzende water maken de oevers instabiel. Door afkalving als gevolg van golfslag zijn veel legakkers verdwenen, waardoor grote en kleine plassen zijn ontstaan. Om te voorkomen dat de resterende legakkers verdwijnen, zijn deze voorzien van beschoeiing. De legakkers en trekgaten in de Vinkeveense Plassen zijn in landschappelijk, natuurwetenschappelijk en recreatief opzicht van groot belang. Zij geven in samenhang met de grote waterplassen en droogmakerijen in het gebied historisch geologische informatie over de ontwikkeling van het veenlandschap. Door een grote mate van diversiteit en variatie in milieuomstandigheden is het daarnaast een gebied met levensmogelijkheden voor een groot aantal planten- en diersoorten. Bovendien bieden de legakkers en trekgaten, eigendom van het recreatieschap, een aantrekkelijk recreatiemilieu. De commissie ruimte en groen behandelt het subsidievoorstel op 3 juni.

Meer informatie: Adelei van der Velden, telefoon 2583325 of Adelei.van.der.Velden@Provincie-Utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Utrecht leveren bijdrage aan herstel legakkers Vinkeveense Plassen '
Lees ook