Provincie Utrecht

Persbericht

De Citadel schakel in project Hart van de Heuvelrug

GS verlenen subsidie voor aankoop strategisch gelegen landgoed

16-07-2002 00:00:00
Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) krijgt een provinciale subsidie voor de aankoop van tien hectare bos op het landgoed De Citadel in Zeist. Gedeputeerde staten hebben dit besloten. De aankoop van het landgoed is essentieel voor het project Hart van de Heuvelrug. Met dit project wil de provincie één groot aaneengesloten natuurgebied realiseren. De Citadel ligt op een zeer strategische plek in dit gebied. Bovendien is het landgoed van belang voor de recreatie.

Landgoed De Citadel (voorheen landgoed Beukbergen) ligt in de gemeente Zeist tussen Huis ter Heide en Soesterberg. Het bestaat uit tien hectare bosgrond, 2,7 hectare verpacht weiland en een woning met 2,9 hectare erf. Het landgoed heeft de 'Natuurschoonwet'-status. HUL wil het gehele landgoed verwerven, maar heeft de aankoop in twee delen gesplitst. De aankoop van de bosgrond komt namelijk in aanmerking voor een zogenaamde POP-subsidie (Plattelands-Ontwikkeling-Plan). Dit houdt in dat vijftig procent van de subsidie door de Europese Unie wordt verstrekt. Het restant van het landgoed wordt later aangekocht.

Agenda 2010
Met de aankoop van De Citadel kan een ecologische verbinding over de A28 en de Oude Amersfoortseweg (N237) worden gerealiseerd. Hiermee komt de provincie een stap dichterbij haar doel om van alle versnipperde natuurgebieden op de Heuvelrug één aaneengesloten geheel te maken. Dit project heeft de naam Hart van de Heuvelrug gekregen. Het maakt onderdeel uit van Agenda 2010, een lijst van tien grote, beeldbepalende projecten waaraan de provincie de komende jaren samen met gemeenten en maatschappelijke instellingen werkt.

De provinciale subsidie voor de aankoop van de bosgrond op De Citadel bedraagt 62.500,-. Dit is de helft van het totale aankoopbedrag. Het ministerie van LNV zal waarschijnlijk in de andere helft van de kosten voorzien. Wanneer de aanvraag voor de POP-subsidie wordt gehonoreerd, zullen de provincie Utrecht en het ministerie ieder vijftig procent van de door hun verleende subsidie door de EU terugbetaald krijgen.

Meer informatie: Irene Groeneveld, telefoon 030 258 26 23 of Irene.Groeneveld@Provincie-Utrecht.nl

Deel: ' GS Utrecht verlenen subsidie voor aankoop strategisch gelegen landgoed '
Lees ook