Provincie Utrecht


Persbericht
21 september 1999

GS handhaven eerder ingenomen standpunt:
VERSNELD AANBRENGEN WATERMETERS NIET HAALBAAR

In de junivergadering van PS hebben GS in een brief uitgelegd dat de motie van de Socialistische Partij, die in een eerdere vergadering was ingediend, niet werd uitgevoerd. De SP stelde in die motie voor om watermeters voor drinkwaterverbruik versneld aan te brengen in onbemeterde woningen. GS concludeerde dat de kosten voor het aanbrengen van de meters te hoog waren en dat daarmee een te geringe bijdrage aan de waterbesparing en daarmee indirect aan de verdrogingsbestrijding werd bereikt. In de PS-vergadering werd echter afgesproken om nogmaals in de commissie over het onderwerp te discussiëren. Vervolgens heeft de provincie nadere gegevens bij het waterleidingbedrijf (WMN) opgevraagd.

Uit de cijfers blijkt dat met het bemeteren van alle huishoudens in de provincie Utrecht een bedrag is gemoeid van ongeveer fl 26 miljoen. Hierin zitten kosten voor materiaal, het installeren van de meter en de daarmee gepaard gaande kosten voor bouwkundige aanpassingen.

Het blijkt dat de baten voor de consument lang niet opwegen tegen de jaarlijkse exploitatiekosten per aansluiting. De kosten voor de consument nemen juist toe. Een provinciale subsidie zal slechts beperkt effect hebben. GS handhaven daarmee hun eerder ingenomen standpunt. Er worden geen watermeters aangebracht in huishoudens die er nog geen één hebben. Dit gebeurt wel bij nieuwbouwwoningen en bij woningen die worden gerenoveerd. Dit beleid werd echter al gehanteerd door WMN.
(Voor informatie: Susan van Vliet, actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Terug

Zoekwoorden:

Deel: ' GS Utrecht Versneld aanbrengen watermeters niet haalbaar '
Lees ook