Provincie Utrecht


Persbericht
25 augustus 1999

BEELD VAN JITS BAKKER IN VIJVER PROVINCIEHUIS

Gedeputeerde Staten van Utrecht stellen aan Provinciale Staten voor om een bronzen beeld van de kunstenaar Jits Bakker aan te schaffen. Het kunstwerk wordt, als het aan GS ligt, in de loop van het jaar 2000 in de vijver van het Provinciehuis geplaatst. Het college heeft in de contacten met Jits Bakker het idee ontwikkeld met een te ontwerpen kunstwerk de veranderende houding en positie van de provincie en het provinciaal bestuur tot uitdrukking te brengen.

De provincie Utrecht wil een actieve rol spelen om samen met anderen te werken aan een duurzame samenleving. De provincie benadert dat via verschillende themas. Een van de themas betreft de cultuur.

De aanschaf van een belangrijk kunstwerk past daarom binnen het beleid van de provincie om het stimuleringsbeleid met betrekking tot beeldende kunst in de openbare ruimte te handhaven.

Tegelijkertijd kan dit kunstwerk gezien worden als een afronding van de aankleding van het Provinciehuis. Het plaatsen van het beeld op een prominente plaats voor het Provinciehuis en het gebruik van het beeld als herkenbaar punt, kan de herkenbaarheid van de provincie en het Provinciehuis bevorderen.

Het voorstel van GS wordt 6 september 1999 in de commissie Bestuur en Middelen besproken.
(Voor informatie: Walter Sans, actueel@prvutr.nl 030 - 258 24 34)

Deel: ' GS Utrecht willen beeld van Jits Bakker bij provinciehuis '
Lees ook