Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten zien voorstellen Fries Jeugdparlement wel zitten

Op 24, 25 en 26 maart jl. is voor de achtste maal het Fries Jeugd Parlement gehouden. De eerste twee dagen wordt door circa 70 leerlingen in verschillende Commissies, gewerkt aan het formuleren van voorstellen. Op de laatste dag, tijdens de Algemene Vergadering, worden de verschillende voorstellen besproken èn afgewezen of aangenomen. In totaal heeft het Fries Jeugd Parlement daarbij een bedrag van 5000,- te verdelen.

Vandaag zijn de door het Fries Jeugd Parlement aangenomen voorstellen voorgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten. Het College heeft ingestemd met alle voorstellen; deze kunnen nu uitgevoerd worden.

De voorstellen van het Fries Jeugd Parlement zijn:

Commissie Jongeren en Politiek
Het organiseren van een politieke dag voor scholieren vanaf de vierde klas, met als doel de jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen er meer voor proberen te interesseren. Tijdens deze politieke dag worden ook verkiezingen gehouden, in 'echte' stemhokjes, met 'echte' stemformulieren en een stembus.
Kosten: 439,- voor het drukken van de stembiljetten

Commissie Preventie Criminaliteit
a) Het laten maken en verspreiden van 2000 posters (verspreiding op o.a. Friese scholen, discotheken en bibliotheken). Op de poster komt een afbeelding van een toegetakeld persoon, met de tekst "Een geslaagde avond?".
Kosten: 2281,20

b) Het voorlichten van de jeugd van de basisschool groep 8, over zinloos geweld. De voorlichting wordt ondersteund met een sticker van een lieveheersbeestje (symbool van zinloos geweld). De stickers (2500 stuks) zijn verkrijgbaar bij de Stichting tegen zinloos geweld. Kosten: 662,50

Commissie Cultuur
Voor de jongeren van het voortgezet onderwijs wordt een prijsvraag uitgeschreven, met als thema de Friese cultuur. Er zijn daarbij twee categorieën: beeldende kunst en literatuur. De producten worden tentoongesteld in het EATC, met als afsluiting een drive-in gecombineerd met Friestalige muziek.
Kosten: 600,-

Commissie Jeugdbeleid
a) Het samenstellen van een boekje met tips voor het organiseren van een feest. Boekje is bedoeld voor jongeren van 14 tot 20 jaar. Het organiseren van feesten is educatief, daarnaast houdt het organiseren en het houden van een feest, de jongeren van de straat. Kosten: 200,- ,verder wordt het gehele plan gesponsord

b) De Stichting Novinka organiseert zomerkampen voor gehandicapte kinderen. Zij hebben subsidie bij het Fries Jeugd Parlement aangevraagd en hebben een bedrag van 551,- toegekend gekregen.

Commissie Europa
a) Eerste voorstel is om door middel van een informatiepakket, de Friese scholen (HAVO/VWO4) stimuleren, een themadag 'Europa' te houden. Bedoeling van de themadag: leerlingen in contact brengen met andere landen en andere culturen (meer dan alleen de politiek). Kosten: 266,-

b) Het toneelgezelschap Tryater voorstellen een stuk te schrijven en uit te voeren met als thema: 'Europa'.

c) Samenwerking tussen het Fries Jeugd Parlement (Provincie Fryslân) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij het volgende te houden Fries Jeugd Parlement (2000).
Kosten: geen

Deel: ' GS zien voorstellen Fries Jeugdparlement wel zitten '
Lees ook