Provincie Zuid-Holland


19 januari 1999

SUBSIDIE VOOR TV RIJNMOND
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben vandaag/19 januari besloten

1 ,2 miljoen gulden subsidie te verlenen aan TV Rijnmond. De voorwaarden zijn dezelfde als bij het besluit vorig jaar over TV West. Gedeputeerde H.B. van der Goot rekent op een strak financieel beleid bij het bedrijf, omdat accountantsrapporten weliswaar positief zijn over de financiële organisatie van TV Rijnmond, maar voorzichtig zijn over de voorspelde omzet voor 1999 en 2000.

GS reageert hiermee positief op het door TV Rijnmond aangeboden bedrijfsplan voor de periode 1999 tot 2000. GS stellen wel enkele voorwaarden, zoals handhaving van het niveau van uitzenden tot 1 januari 2001 en samenwerking met TV West, op technisch, organisatorisch en commercieel terrein. GS rekenen erop dat het ministerie van OCW een zelfde bedrag uitkeert, de zogenaamde "matching".

Van der Goot rekent ook op een gemeentelijke subsidie voor het jaar 2000, waarover nu nog onduidelijkheid is. De provincie zal zich niet inzetten voor tekorten.

De aandeelhouders - Rotterdams Dagblad, Eneco en Stichting ter bevordering van regionale televisie Rijnmond - hebben met deze voorwaarden ingestemd en zullen zich zelf voor tekorten inzetten.

De subsidie wordt in vier fasen van 300.00 gulden tussen 1 februari en 1o oktober uitgekeerd. Bij de verlenging van de zendmachtiging op 17 februari 2000 zal een toetsing plaatsvinden aan de hand van de bedrijfsresultaten en financiële vooruitzichten.

o-o-o-o-o-o-o

Deel: ' GS Zuid-Holland subsidieert TV Rijnmond met 1,2 miljoen '
Lees ook