Gemeente Hilversum


GSD vervult 54 van de 55 Melkert-banen

De Gemeentelijke Sociale Dienst (GSD) heeft in 1997 en 1998 in het totaal 54 van de 55 toegewezen Melkert 1-banen opgevuld. Dit betekent dat 54 mensen, die voorheen geen werk, maar meestal een uitkering hadden, betaald werk hebben gekregen.

Voor zo’n Melkert 1-baan komen mensen in aanmerking, die tenminste één jaar een uitkering hebben of die tenminste één jaar als werkzoekende ingeschreven staan bij Arbeidsvoorziening.

Deze banen van in principe 32 uur per week worden volledig gesubsidieerd. Het gaat om werk bij de overheid en de non-profitsector (bijvoorbeeld club- en buurthuizen, kinderopvang, sportinstellingen en onderwijs).

Iemand met een Melkert 1-baan kan honderd procent van het wettelijk loon verdienen. Met dien verstande dat die honderd procent geldt voor een full-timebaan.

Zijn salaris kon tot voor kort oplopen tot 120 %. Sinds 1 januari is dat 130% en voor uitzonderingen zelfs 150%. Het gaat dan om Melkert-banen, die al vier jaar door dezelfde persoon zijn vervuld. Die extra twintig procent (150% - 130%) moet dan evenwel worden betaald door de werkgever.

Voor 1999 heeft Hilversum achttien Melkert 1-banen toegewezen gekregen. Dat is minder dan de 33 in 1997 en 22 in 1998. Dit is het gevolg van het grote steden-beleid van het kabinet. De vier grootste gemeenten in ons land hebben namelijk het leeuwendeel van het beschikbare aantal Melkert 1-banen ontvangen.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht nadere informatie, tel: 629 27 14 (de heer J. B. de Lange).

Deel: ' GSD Hilversum vervult 54 van de 55 Melkert-banen '
Lees ook