Gemeente Antwerpen

Gunning heraanleg Napoleonkaai in het district Antwerpen.

Voor de heraanleg van de Napoleonkaai (perceel I-verhardingen, riolering en groenaanleg) in het district Antwerpen werd op 4 december 1998 een openbare aanbesteding uitgeschreven.

Er werden vijf offertes ingediend. Het college besliste op 30 december 1998 om de werken te gunnen aan de firma Van Wellen uit Kapellen voor een bedrag van 53 281 162 BEF (BTW inbegrepen).

laatst bijgewerkt op 7 januari 1999 - bedrijfseenheid informatie en districtswerking van de stad Antwerpen - e-mail: info@antwerpen.be

Deel: ' Gunning heraanleg Napoleonkaai district Antwerpen '
Lees ook