Gunning-onder-voorbehoud' voor aanleg Betuweroute in Alblasserwaard

september 1999

Door de Projectorganisatie Betuweroute is een voorlopige gunning ('gunning-onder-voorbehoud') gegeven aan de Nederlands-Belgische aannemerscombinatie HBSC voor de aanleg van 22 kilometer Betuweroute tussen Papendrecht en de Gelderse gemeente Lingewaal. Deze gunning heeft betrekking op een contract ter waarde van 490 miljoen gulden.

De gunning-onder-voorbehoud van de Projectorganisatie Betuweroute betreft de aanleg van de Betuweroute in de Alblasserwaardse gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden en Gorinchem, alsmede enkele kilometers in de gemeente Papendrecht en de Gelderse gemeente Lingewaal. Met de keuze voor de aanbieding van aannemerscombinatie HBSC heeft de projectorganisatie gekozen voor de aanleg van een traditionele aarden-baan- constructie. Het trac( in de genoemde gemeenten bevat naast het spoorlichaam tevens verschillende bouwwerken (bouwjargon:'kunstwerken'). Relatief grote kunstwerken zijn de tunnel onder de rivier de Giessen in de gemeente Giessenlanden, de verdiepte ligging in een 'bak' bij het dorp Schelluinen, de onderdoorgang bij de snelweg A-27 en bruggen over het Merwedekanaal en de rivier de Linge in de gemeente Gorinchem.

De keuze voor de aannemerscombinatie HBSC is gemaakt uit zeven aanbiedingen van vijf aannemerscombinaties, waarbij het voorstel van HBSC als economisch meest voordelige aanbieding de voorkeur heeft gekregen. HBSC is een speciaal voor de Betuweroute in het leven geroepen samenwerkingsverband van de Nederlandse bouwbedrijven Heijmans, Boskalis en Strukton en het Belgische CFE.

De gunning-onder-voorbehoud betreft een contract op basis van het zogenaamde 'design & construct'-principe. Dit houdt in dat de geselecteerde aannemerscombinatie zelf een ontwerp heeft gemaakt van het spoorlichaam en de in het traject gelegen kunstwerken, op basis van door de Projectorganisatie Betuweroute opgegeven eisen en randvoorwaarden. Het voorbehoud in de nu afgegeven gunning ('gunning-onder-voorbehoud') betreft de tijdens de komende fase tot de definitieve gunning te realiseren detail-uitwerking van het ontwerp en het verkrijgen van alle benodigde vergunningen.

Het nu gegunde traject in de Alblasserwaard sluit aan op de al eerder gegunde Sophiaspoortunnel, welke loopt van het rangeerterrein Kijfhoek onder Rotterdam tot Papendrecht en inmiddels volop in uitvoering is. In de Alblasserwaard zullen de eerste werkzaamheden naar verwachting rond de eeuwwisseling van start gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Erik Vermeulen (projectvoorlichter Betuweroute Regio Midden-West). Telefoon: 0184 - 481 510.

Deel: ' Gunning-onder-voorbehoud aanleg Betuweroute Alblasserwaard '
Lees ook