Rabobank Nederland

Verdergaande liberalisatie biedt kansen

GUNSTIGE UITGANGSPOSITIE VOOR NEDERLANDSE AGRARISCHE SECTOR BIJ WTO-RONDE

25 november 1999

De Nederlandse agrarische sector heeft over het algemeen een gunstige uitgangspositie voor de komende onderhandelingsronde van de World Trade Organization (WTO) in Seattle. Vooral het tuinbouwcomplex en de consumptieaardappelketen krijgen met hun vrije producten en hun sterke marktpositie meer kansen door de verwachte liberalisatie van de wereldmarkten. Ook de Nederlandse verwerkende food & agribusiness kan een gunstig effect van de WTO-ronde gaan ondervinden. Enkele sectoren zullen zich na een liberalisering minder kunnen verlaten op overheidsondersteuning. Dat is de verwachting van de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.

De Rabobankeconomen verwachten dat de WTO-onderhandelingen, die op 30 november as. moeten starten, zullen koersen in de richting van een verdere liberalisering van de wereldhandelsstromen en vermindering van gesubsidieerde export. De Nederlandse agrarische sector ontvangt relatief weinig hectare- en dierpremies van de EU en produceert relatief veel vrije, niet-subsidie-afhankelijke producten. Nederland zal daarom over het algemeen betrekkelijk weinig last hebben van afschaffing of verlaging van subsidies.

De steun die bij granen en rundvlees vanuit de EU wordt gegeven, zal nog verder veranderen van prijssteun naar inkomenssteun. Verdere liberalisatie van de graan- en rundvleesmarkten zal daarom voor de Nederlandse producenten redelijk pijnloos kunnen verlopen. Dat is anders voor de suiker en zuivel. Op de lange termijn kunnen de inkomens van melkveehouders en suikerbietentelers door een WTO-liberalisatie van de markten onder druk komen.

De consumptieaardappelketen en de Nederlandse tuinbouw zullen juist profiteren van grotere markttoegang. Vooral de producenten van bloembollen, exclusieve bloemen, boomkwekerijproducten en groenten als paprika krijgen in een vrije wereldmarkt meer kansen. Tot slot biedt een verdere liberalisatie ook goede mogelijkheden voor de Nederlandse food & agribusiness. Dalende grondstofprijzen in de Europese Unie zullen het de verwerkende industrie mogelijk maken zonder exportsubsidies te concurreren op de wereldmarkt. Bovendien wordt het eenvoudiger om daar te produceren waar de omstandigheden het gunstigst zijn.

De Rabobankeconomen verwachten geen snel resultaat van de komende WTO-ronde. Alleen al de vaststelling van de agenda verloopt moeizaam. Het eerste jaar zijn van het wereldhandelsoverleg dus geen concrete afspraken te verwachten.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216 1916

Deel: ' Gunstige uitgangspositie agrarische sector bij WTO-ronde '
Lees ook