Centrum voor Arbeidsverhoudingen

ABVAKABO FNV

Guus van Huygevoort nieuwe voorzitter ABVAKABO FNV

Ronald Paping gekozen in het dagelijks bestuur
De leden van ABVAKABO FNV hebben vandaag Guus van Huygevoort gekozen als
nieuwe voorzitter. Dit gebeurde bij acclamatie. Van Huygevoort volgt hiermee Cees
Vrins op die na een dienstverband van 33 jaar de bond verlaat.

Vanaf vandaag bestaat het dagelijks bestuur van de bond uit vijf leden in plaats van
zes. Naast Cees Vrins nam ook Ria Caljouw afscheid van de bond. Zij werd in 1990
gekozen en was daarmee het eerste vrouwelijke dagelijks bestuurslid van de bond.
Sinds 1998 vervulde zij de functie van bondssecretaris.

Ronald Paping is het nieuwe gezicht in het dagelijks bestuur. Ronald Paping is 46 jaar
en werkt sinds 1996 bij ABVAKABO FNV als hoofd van de afdeling beleid. Daarvoor
werkte hij bij de Rijksuniversiteit Groningen als coördinator wetenschapswinkel
economie. Ronald Paping krijgt de functie van CAO-coördinator en penningmeester. "Ik
wil dat de bond aantrekkelijker wordt voor jongeren. Bijvoorbeeld door CAO-afspraken
gericht op de verbetering van de positie van jongeren, zoals vorig jaar in de zorg-CAO is
gebeurd, zegt Paping. Hij ziet het als een uitdaging om de komende jaren de bond flink
te laten groeien.

De huidige penningmeester Peter Gortzak wordt bondssecretaris. Edith Snoey en
Jenneke van Pijpen zijn beide gekozen als vice-voorzitter. Vandaag zijn ook de veertien
leden van het onbezoldigd deel van het bondsbestuur gekozen. Van de nieuwe leden
zijn er vijf vrouw.

Morgen gaan de leden in zes deelsessies discussiëren over het beleid van de bond
voor de komende vier jaar. Het beleidsprogramma is geschreven rondom zes thema's.


1. Uitdagingen voor de publieke dienstverlening
2. Leuk werken in de publieke dienstverlening
3. Solidariteit tussen generaties

4. Arbeidsvoorwaarden nu en in de toekomst

5. Sociaal en zeker van werk

6. Arbeidsrelaties en zeggenschap
Bij elk thema zijn er tien stellingen geformuleerd. De sessie worden ingeleid door externe sprekers. Dit zijn Kees Schuyt (lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), Paul Kalma (directeur Wiarda
Beckman Stichting), Janneke Plantenga (hoogleraar), Agnes Jongerius (FNV), Sybille
Dekker (AWVN) en Paul de Beer (medewerker Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid).


---

Deel: ' Guus van Huygevoort nieuwe voorzitter ABVAKABO FNV '
Lees ook