Gemeente Emmen


---

Persbericht; Gymzaal Rietlanden uitgebreid, 5 maart 2003

Bouwplan en kostenraming in de maak
Gymzaal Rietlanden uitgebreid

Het college heeft besloten een bouwplan met kostenraming te laten maken voor uitbreiding van de gymzaal in de Rietlanden met een derde gymlokaal. De plannen zullen te zijner tijd worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitbreiding is noodzakelijk omdat de huidige twee zalen door de groei van basisscholen in de wijk het aantal gymuren niet meer kan opvangen.

Extra zaal
Het derde gymlokaal is geprojecteerd aan de westzijde en heeft een oppervlakte van 600 m2. Het gymlokaal is dus separaat van de twee zalen. Ook heeft het gymlokaal een aparte ingang. Het voordeel van deze constructie is dat de huidige gebruikers tijdens de verbouwing de zalen gewoon kunnen blijven benutten, zonder last te hebben van de werkzaamheden. Ook biedt het gymlokaal mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik.

Geen spelhal
In eerste instantie wenste het college een complete verbouwing van twee naar drie zalen. Dit was echter een te dure optie. Uit technisch onderzoek is gebleken dat geen enkel constructief deel berekend is voor deze opzet. Dit zou betekenen dat nagenoeg het hele pand gesloopt zou moeten worden. Daarbij komt dat de huidige gebruikers gedurende een jaar moeten uitwijken naar een andere zaal.

Financiering
In de nota Knelpuntennotie Onderwijshuisvesting 2002-2006, vastgesteld in de raad van april 2002 is voor de bouw van een derde gymlokaal in de wijk Rietlanden een bedrag van 800.000,- - begroot. De kosten van de huidige nieuwe constructie passen binnen deze begroting. Bij het ontwikkelen van het bouwplan zal (uiteraard) ook rekening worden gehouden met het geldende bestemmingsplan.


---


---

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2003 Gemeente Emmen

Deel: ' Gymzaal Rietlanden in Emmen uitgebreid '
Lees ook