Provincie Noord-Brabant


PersberichtH.J. Hendriksen benoemd tot waarnemend burgemeester van Boxmeer

Met ingang van 10 maart 2003 heeft Commissaris van de Koningin, F.J.M. Houben, de heer H.J. Hendriksen (PvdA), oud-burgemeester van de gemeente Cuijk -thans woonachtig te Best- benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Boxmeer.

De heer drs. O.P.M. Bouwmans, burgemeester van Boxmeer, gaat per 1 maart 2003 gebruik maken van de regeling FPU, als gevolg waarvan op die datum de vacature voor een nieuw te benoemen burgemeester ontstaat.
De heer Hendriksen zal het burgemeestersambt in de gemeente Boxmeer waarnemen tot wederopzegging, voor de duur van de benoemingsprocedure.

De heer Hendriksen was van 1988 tot 1994 burgemeester van de gemeente Cuijk en Sint Agatha. Na gemeentelijke herindeling werd hij per 1 januari 1994 opnieuw benoemd tot burgemeester van de nieuwgevormde gemeente Cuijk, welk ambt hij bekleedde tot aan zijn pensionering per 1 februari 2000.
Tot aan zijn benoeming in Cuijk, was hij sedert 1 mei 1980 burgemeester van de gemeente Halsteren.
Vóór de aanvaarding van het burgemeestersambt was de heer Hendriksen tot 1976 werkzaam als hoofdcontroleur-A bij 's Rijks belastingen en van 1976 tot 1980 bekleedde hij de functie van gedelegeerde van het Openbaar Lichaam Agglomeratie Eindhoven.

De heer Hendriksen was reeds eerder waarnemend burgemeester, achtereenvolgens in de gemeenten Valkenswaard (van 10 april 2000 tot 16 februari 2001); in Haaren (van 20 september 2001 tot 15 december 2001) en in Grave (van 8 april 2002 tot 1 september 2002).

De benoeming van de heer Hendriksen is tot stand gekomen na overleg met het gemeentebestuur van Boxmeer.

Deel: ' H.J. Hendriksen waarnemend burgemeester Boxmeer '
Lees ook