Rijks Universiteit Groningen


H. Lip hoogleraar Anesthesiologie

Dr. H. Lip is benoemd tot hoogleraar Anesthesiologie bij de Faculteit der Medische Wetenschappen van Rijksuniversiteit Groningen. Harm Lip beschikt over een ruime praktijkervaring als klinisch anesthesioloog en is daarnaast bestuurlijk en organisatorisch actief binnen zijn vakgebied. Zo was hij onder meer voorzitter van de organisatiecommissie van het Tiende Wereldcon- gres voor anesthesiologen in 1992 te Den Haag. Verder heeft hij duidelijk affiniteit met het studentactiverend onderwijs, zoals dat vorm krijgt binnen het Curriculum 2000 van de medische faculteit van de RUG. Lip zal zich met name bezig houden met het managen van de opleiding en van de afdeling Anesthesiologie van het Academische Ziekenhuis Groningen.

Harm Lip (Koog aan de Zaan, 1943) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij in 1969 zijn artsexamen haalde. Tussen
1971 en 1975 werd hij opgeleid tot anesthesioloog in het Academisch Zieken- huis Dijkzigt in Rotterdam. Daarna werkte hij als anesthesioloog bij het Sophia Ziekenhuis in Zwolle (1975-1992). Hij promoveerde in 1981 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift De verticale en dwarse incisie van de bovenbuik bij galblaas operaties. Van 1992-1998 was hij hoofd van de afdeling Anesthesiologie van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) te Amsterdam. Lip was onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Hij is vice-voorzitter van het Concilium Anaesthesiologicum.

Nadere informatie: Dienst Interne en Externe Betrekkingen, tel. (050)363 54 46

Deel: ' H. Lip hoogleraar Anesthesiologie RUG '
Lees ook