Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=418852Ministerie van Buitenlandse Zaken

Onderwerp: Persbericht
Datum: 31 juli 2001
Kenmerk: 094/01

AMBASSADEURSBENOEMING: Mr H. Molenaar/ Tblisi

Binnenkort is de benoeming te verwachten van
Mr H.(Harry) Molenaar (49), tot voor kort
consul-generaal der Nederlanden te Kaapstad,
tot Harer Majesteits buitengewoon en
gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Georgië, met standplaats Tblisi.
De heer Molenaar zal in zijn nieuwe functie de
Nederlandse ambassadeur te Kiev opvolgen.
In verband met de opening van een Nederlandse
ambassade in Tiblisi zal de Republiek Georgië
niet langer tot het ambtsgebied van de ambassade
te Kiev behoren.

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Voor meer gegevens:

Afdeling Persvoorlichting (DVL/PE),
Directie Voorlichting en Communicatie
tel. (070) 348 41 89 (Frank de Bruin)


----

===

Deel: ' H. Molenaar nieuwe ambassadeur in Tiblisi, Georgië '
Lees ook