Gemeente Hilversum


Gemeente draagt bij aan regionaal onderzoek naar bedrijventerreinen

De gemeente Hilversum neemt deel met andere gemeenten en instanties in het gewest Gooi en Vechtstreek aan een onderzoek naar regionale samenwerking bij de planning en uitgifte van bedrijventerreinen.

De ruimte voor bedrijven in deze regio is schaars. Daardoor kunnen de gemeenten niet aan alle wensen van bedrijven tegemoet komen. Bedrijven die overlast veroorzaken, horen bijvoorbeeld niet thuis in een woonwijk. Gemeenten maken ieder voor zich keuzes. De gemeente Hilversum geeft daarbij hoge prioriteit aan o.a. de mediabedrijven.

Door over de grenzen van de eigen gemeente heen te kijken, willen gemeenten het probleem van de verdeling van de schaarse ruimte proberen op te lossen. In plaats van ieder voor zich, samen bekijken of er ruimte is voor bedrijven, op nieuwe locaties of op bestaande terreinen.

Het onderzoek moet aantonen of er in de regio draagvlak en steun is bij politici en bedrijven voor deze vorm van samenwerking. Het onderzoek zal in het voorjaar worden afgerond.

Deel: ' H'sum draagt bij aan regionaal onderzoek bedrijventerreinen '
Lees ook