Vluchtelingenwerk Nederland

Harry van den Bergh nieuwe voorzitter

Persbericht, 16 december 1999

De heer H.J. van den Bergh is benoemd tot voorzitter van de Vereniging VluchtelingenWerk. De leden van de verenigingsraad, het hoogste orgaan van de vereniging, hebben hedenavond met ruime meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Van den Bergh volgt vanaf het nieuwe jaar interim-voorzitter de heer G.J. te Loo op. De benoeming van de penningmeester en een algemeen bestuurslid zijn in voorbereiding.

Harry van den Bergh: "Het voorzitterschap van VluchtelingenWerk heb ik echt geambieerd. VluchtelingenWerk is een grote organisatie waar duizenden vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor de ondersteuning van vluchtelingen op het gebied van rechtsbescherming en integratie. Ik voel mij betrokken bij de situatie van vluchtelingen en ik wil me daarom inzetten voor VluchtelingenWerk, dé belangenorganisatie van asielzoekers en vluchtelingen. Ik zal mij onder andere sterk maken voor het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Bovendien wil ik VluchtelingenWerk een prominentere plaats geven in het publieke debat."

Bestuurslid Heinrich Winter: "De benoeming van Harry van den Bergh tot voorzitter is een goede beslissing voor onze vereniging. De omvang van de vereniging en het maatschappelijk belang van ons werkterrein vereisen een voorzitter met ruime zakelijke en bestuurlijke ervaring. Van den Bergh voldoet hier ruimschoots aan. Daarbij is hij zeer betrokken bij mensenrechten. In de functie van voorzitter bij VluchtelingenWerk zal hij zich actief voor inzetten."

Op deze Verenigingsraad werd ook in grote lijnen overeenstemming bereikt over een voorgenomen verandering in de organisatie van het werk van VluchtelingenWerk in de diverse opvangcentra voor asielzoekers. Uitgangspunten van deze verandering:

flexibiliteit en kwaliteit in de belangenbehartiging, dichtbij de asielzoeker in alle stadia van de asielprocedure.

Aanleiding voor deze geplande verandering is het ook veranderende opvangsysteem van COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en IN D (Immigratie- en Naturalisatie Dienst).

Bovendien werd het Meerjarenbeleidsplan met strategische uitgangspunten door de Verenigingsraad goedgekeurd.

Deel: ' H. van den Bergh nieuwe voorzitter Vluchtelingenwerk '
Lees ook