Gemeente Den Haag


23 november 1999

Buurtbewoners en school maken samen gebruik van sportvoorzieningen

Campus Stevin College als multi-functioneel sportveld

Het terrein achter het nieuwe Stevin College aan de Beresteinlaan zal worden ingericht als multi-functionele sportvoorziening voor jongeren uit Bouwlust en Vrederust en als campus voor de school. Dat stellen B&W van Den Haag vandaag aan de gemeenteraad voor. Tijdens de schooluren kan de campus gebruikt worden door de leerlingen van het Stevin College als die sportles hebben, maar ook in de pauzes of tussenuren. Buiten schooltijd zijn de sportvoorzieningen beschikbaar voor de jeugd uit de buurt. Over het gebruik en het beheer maken de school, de bewoners en jongeren uit de wijk, de betrokken instanties en het welzijnswerk gezamenlijk afspraken.

Het terrein achter het in aanbouw zijnde Stevin College is vrijgekomen na de sloop van het oude schoolgebouw. Het plan om hier een sportvoorziening in te richten die zowel door de jongeren uit de omliggende buurten als door de school kan worden gebruikt, is in gezamenlijk overleg tussen school, wijk en betrokken instanties uitgewerkt. Alle betrokkenen werken nog aan een beheerplan voor het terrein.

Los van de sportlessen zal de schooljeugd op de campus ook de pauzes en tussenuren doorbrengen en waaiert dan niet meer uit over de buurt. Buiten de schooluren zorgt de Stichting Welzijn Escamp voor sportieve activiteiten voor jongeren. Voor een goed beheer van de voorzieningen wordt het terrein om 21.00 uur afgesloten. Een deel wordt omheind, maar het grootste gedeelte wordt door een sloot van de omgeving afgescheiden. De aan te leggen sloot langs de Melis Stokelaan en de Melis Stokezijde krijgt natuurvriendelijke oevers. Op het terrein komen onder andere twee verharde sportvelden die voor verschillende sporten te gebruiken zijn.

Het plan maakt onderdeel uit van het wijkplan Bouwlust dat binnenkort in de raad besproken wordt. Daarin worden maatregelen voorgesteld om de wijk te verbeteren. Naast projecten om een breder woningaanbod in de wijk te bewerkstelligen, bevat het wijkplan ook maatregelen op het terrein van de woonomgeving, verkeer (zoals de 30 km/u-zone) en voorzieningen, zoals de bouw van een nieuw multi-functioneel centrum op de plek van Kreade en de herinrichting van het Eekhoornradeveld.

De aanleg van het multi-functionele sportterrein aan de Beresteinlaan begint in februari 2000.

Deel: ' Haags Campus Stevin College als multi-functioneel sportveld '
Lees ook