Gemeente Den Haag

2003-03-04: College houdt voorlopig vast aan verhuizing ambulancedienst naar Erasmusweg

---

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag houdt voorlopig vast aan het besluit van 16 juli 2002 om de Ambulancedienst te laten verhuizen naar de locatie naast de brandweerkazerne aan de Erasmusweg. De voorbereidingen voor deze verhuizing worden doorgezet.

Ondertussen wordt ook een aantal alternatieve locaties voor de Ambulance en Brandweer nader onderzocht. In mei neemt het college hierover een definitief besluit.

De locatie aan de Erasmusweg kan pas in de loop van 2004 worden opgeleverd. Gezien de slechte huisvestingssituatie op de huidige locatie heeft het college besloten om voor de korte termijn te zoeken naar een tijdelijke huisvestiging.

last update: 4-3-2003 16:29:09 ;pag.: 18816; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Haags college houdt vast aan verhuizing ambulancedienst naar Erasmus.. '
Lees ook