Gemeente Den Haag


12 januari 1999

Grote manifestatie in voorbereiding voor 2000.

Haags Historisch Museum brengt 400 jaar handelsrelatie Nederland - Japan in beeld.

In 2000 herdenken Nederland en Japan dat de handelsrelatie tussen beide landen 400 jaar geleden is gestart. Voor deze gelegenheid wordt een grote nationale manifestatie voorbereid: "400 jaar handelsrelatie Nederland- Japan". Op het programma staan onder meer een bezoek van H.M. de Koningin aan Japan en een tegenbezoek van de Japanse Keizer aan Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze manifestatie is de culturele en wetenschappelijke uitwisselingen tussen beide landen. De gemeente Den Haag gaat bijzondere aandacht schenken aan deze herdenking door het organiseren van speciale tentoonstellingen in het Haags Gemeentemuseum; het Haags Historisch Museum en het Museon. Ook in de steden Amsterdam en Leiden wordt uitgebreid aandacht besteed aan de handelsrelatie Nederland - Japan.

De gemeente Den Haag vindt, dat deze manifestatie een uitstraling heeft die van grote betekenis is voor het Haagse cultuur- en bedrijfsleven. Om die reden heeft de gemeente besloten om vanuit de sector Cultuur en de sector Economie een eenmalige bijdrage van f 45.000,-- aan het Haags Historisch Museum beschikbaar te stellen, ter voorbereiding van een zeer speciale expositie. Deze expositie moet de lange historie van de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan in beeld brengen. Speciaal daarvoor zullen Japanse voorwerpen en documenten van het Edo-Tokyo Museum in Tokio en het Museum van Volkenkunde uit Leiden, in het Haags Historisch Museum worden geexposeerd. In het Haags Gemeentemuseum zal een tentoonstelling worden ingericht, die gaat over Japanse muziekinstrumenten en in het Museon wordt een expositie gehouden over Japanse poppen in relatie tot het theater.

De manifestatie 400 jaar handelsrelaties Nederland Japan moet historisch geinterresseerden in 2000 een goed beeld geven van de betekenis van de handelsrelatie tussen Nederland en Japan. Verwacht wordt, dat er voor de tentoonstellingen veel belangstelling zal zijn bij het bedrijfsleven, de overheid, de ambassade en het onderwijs. Maar ook voor het publiek, dat Japan een boeiend en exotisch land vindt, kan een bezoek aan de tentoonstellingen de moeite waard zijn .

Deel: ' Haags Historisch Museum toont handelsrelatie Nederland-Japan '
Lees ook