Gemeente Den Haag


20 augustus 1999

Haags informatiepunt hulp aan Turkije van start

Met ingang van maandag 23 augustus a.s. gaat het Haags informatiepunt hulpverlening Turkije van start. Het informatiepunt is gehuisvest in het kantoor-vergaderpand voor o.a. migrantenorganisaties aan de Van Ostadestraat 200. Vanaf maandag 9.00 uur is het informatiepunt tevens telefonisch bereikbaar onder nummer 070 - 388 85 64. Het betreft hier informatie over voornamelijk lokale acties.

Tijdens een bijeenkomst van burgemeester Deetman en wethouder Heijnen met vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in Den Haag hebben de organisaties gevraagd of de gemeente een informatiepunt kan instellen en tevens behulpzaam kan zijn bij de afstemming van de activiteiten rond de hulpverlening van zowel Turkse als de overige organisaties in Den Haag. Bij het informatiepunt kunnen, naast lokale organisaties, ook individuele burgers terecht met vragen over de hulpverlening. Over de verdere afstemming en invulling van het informatiepunt volgt op dinsdag 24 augustus nader overleg met de Turkse instellingen en verenigingen in Den Haag. Dit overleg vindt plaats in het pand De Lis in de Lisstraat en vangt aan om 20.00 uur.

Tevens hebben de Turkse organisaties gevraagd of de gemeente hun wens, om de Turkse zender TRT tijdelijk 24 uur op de kabel toe te laten, bij de kabelexploitant Casema wil kenbaar maken. Dit vanwege de continue informatie die TRT uitzendt over de ramp in Turkije. Van 00.00 uur tot 03.00 is er programmering voor de Chinese gemeenschap. Dankzij het aanbod van de Chinese gemeenschap om zendtijd ter beschikking te stellen voor de Turkse gemeenschap is deze tijdelijke programma-wijziging tot stand gekomen. De wijziging gaat vandaag in.

Tenslotte zal burgemeester Deetman op zondag 22 augustus, tijdens de grote multiculturele manifestatie Ha-Schi-Ba, een woord uitspreken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving en tevens een minuut stilte vragen. Dit gebeurt om 15.00 uur op het Turkse podium aan het Jacob van Campenplein.

Deel: ' Haags informatiepunt hulp aan Turkije van start '
Lees ook