Gemeente Den Haag


15 juni 1999

Uitbreidingsplan voor het wijkpark Transvaal is klaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft 15 juni ingestemd met het uitbreidingsplan voor het wijkpark Transvaal. Het huidige wijkpark wordt twee hectaren groter en langs de randen van het park komen 54 koopwoningen, 580 m2 detailhandel en een parkeergarage met circa 36 plaatsen. De start bouw/aanleg wijkpark is gepland begin 2002. De gemeente wil met deze ingreep de ruimtelijke structuur verbeteren, de druk op de openbare ruimte verminderen en de sociaal- economische positie van de wijk verbeteren door de bouw van koopwoningen. Het voorstel is in maart 1999 voorgelegd aan het Bewonersoverleg Transvaal (BOT). De commissie voor Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting bespreekt het plan in juni 1999.

In het wijkpark komen drie grote ruimten. De bestaande stadsboerderij met een speelplek voor peuters en een verblijfsgebied voor de ouders, een sport- en spelruimte en een speeltuin voor de kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. De stadsboerderij met de speelplek voor de allerkleinsten is de enige plek in het park die þs avonds afgesloten wordt. De rest van het park blijft vrij toegankelijk.

Sport en spel staat centraal in nieuwe wijkpark De plaats van de stadsboerderij verandert niet, maar de dierenweide wordt naar het park gedraaid waardoor de stadsboerderij meer onderdeel van het wijkpark wordt. De speelplek voor de peuters is bewust gekoppeld aan de stadsboerderij omdat dit deel van het park þrustpuntþ zal zijn. De verharde sport- en spelruimte ligt in het hart van het park. Het is de bedoeling dat deze ruimte flexibel gebruikt wordt; manifestaties zoals het Wijkparkfeest moeten hier kunnen plaatsvinden. Voor de begeleiding van activiteiten zet het sportbureau Transvaal drie vier sport- en spelbegeleiders in. De speeltuin voor kinderen tussen 6 en 12 jaar krijgt een zachte ondergrond. Om het gebruik en de veiligheid in het park te vergroten is worden toezichthouders in het kader van de Melkertregeling ingezet. Het is de bedoeling dat er dagelijk twee - drie toezichthouders tussen negen uur 's-ochtends en negen uur 's-avonds aanwezig zijn.

Woningen aan randen van wijkpark
Voor de nieuwe woningen zijn twee locaties aan de randen van het park aangewezen. Op de hoek van de Paul Krugerlaan/Schalkburgerstraat komen 36 appartementen in de middeldure koopsector en detailhandel. Voor het parkeren wordt een parkeerkelder aangelegd. De andere woninglocatie ligt aan de Herman Coster- straat/Wesselstraat. Hier komen vier maisonnettes en 14 stadswoningen in de dure koopsector. Om de uitbreiding van het park en de nieuwbouw van woningen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er woningen in het plangebied worden gesloopt. Het gaat om kleine drie- en vierkamer portiekwoningen. De huizen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en zijn bovendien gehorig en vochtig. De gemeenteraad heeft 12 februari 1998 met de sloop ingestemd.

Deel: ' Haags uitbreidingsplan wijkpark Transvaal is klaar '
Lees ook