Haagse Hogeschool


Bestuurdersbeurzen nu ook voor allochtone studentenverenigingen

Bestuursleden van de allochtone studentenverenigingen Eurasia en Contact krijgen voortaan een beurs van de Haagse Hogeschool als ze studievertraging oplopen. Tot dusverre waren deze twee verenigingen hiervan uitgesloten. Stelregel om in aanmerking te komen voor een zogenoemde bestuurdersbeurs is dat studentenverenigingen minimaal driehonderd leden hebben. Dat halen deze twee bij lange na niet. Het Turkse Eurasia heeft zo'n vijftig leden, het Chinese Contact ruim honderd.

Reden voor de Haagse Hogeschool om in dit geval af te wijken van de regels is, in de woorden van collegevoorzitter Pim Breebaart, 'de integratie te bevorderen'. Daar denkt overigens lang niet iedereen zo over. Tijdens de laatste Hogeschoolraad, eind vorige maand, waren het vooral studentleden Chris Stoetman en Dianne van der Cruijsen die hun bedenkingen tegen het hogeschoolbesluit uitten. Van der Cruijsen is vooral ongelukkig met de uitzonderingsbepaling. Zij vindt dat óf iedere óf geen enkele vereniging in aanmerking voor een bestuurdersbeurs moet komen. Stoetman twijfelt aan het argument van integratiebevordering: 'Doordat allochtonen een éígen vereniging hebben is de integratie juist ver weg. Ik zie deze clubs meer als gezelligheidsverenigingen van mensen die een bepaalde overtuiging of achterstand hebben. Dan kun je christelijke studentenverenigingen ook wel een beurs geven.'

De argumenten van Stoetman werden fel bestreden door studentlid Kenneth Hendrison: 'Een Nederlandse studentenvereniging zal niet zo snel iets organiseren voor Turken, zoals Eurasia laatst deed na de aardbeving in Turkije. De integratie wordt dus juist breder.' Dat gaf enige commotie op de publieke tribune. Daar was juist voorzitter Sander van der Eijk van de Haagsche Studenten Vereeniging (HSV) aangeschoven. Hij vond het argument van Hendrison op zijn minst lichtelijk vreemd, omdat de actie voor de slachtoffers in Turkije een initiatief was van Eurasia en de drie grootste studentenverenigingen in Den Haag.

TL

Ook extra beurs voor 'Haagsche'

Ook de Haagsche Studenten Vereeniging (HSV) krijgt twee bestuurdersbeurzen. Al heeft HSV maar 150 leden, volgens de hogeschoolleiding is het aantal actieve oud-leden inmiddels zodanig groot, dat dat de toekenning van extra geld rechtvaardigt. Formeel zou de HSV pas een beroep op een beurs kunnen doen bij driehonderd leden. Voorzitter Sander van der Eijk van de HSV is in zijn nopjes met het besluit. 'Hiermee erkent de Haagse Hogeschool dat wij een actieve bijdrage leveren aan Den Haag als studentenstad.'

TL

Deel: ' Haagse bestuurdersbeurzen ook voor allochtone studenten '
Lees ook