Gemeente Den Haag


18 februari 1999

Extra commissievergadering over bezetting Griekse ambassadeurswoning.

Op vrijdag 19 december vindt een extra vergadering plaats van de Commissie voor Algemene Bestuurlijke en Politie en Brandweer Aangelegenheden (ABPB). Burgemeester Deetman zal de raadscommissie informeren over de bezetting van de woning van de Griekse ambassadeur en de gebeurtenissen die daarop volgden. De vergadering begint om 17.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

Burgemeester Deetman bezoekt Stationsbuurt

Op maandag 22 februari bezoekt Burgemeester Deetman bewoners van de Stationsbuurt en omgeving op een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst. Buurtbewoners die afgelopen dinsdagavond zijn geconfronteerd met de gevolgen van een demonstratie door Koerden kunnen op deze bijeenkomst terecht met vragen die zij hebben naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Zij zullen onder meer worden genformeerd over de wijze waarop de gemeente aankijkt tegen de afwikkeling van schade. De gemeente hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

Door middel van formulieren wordt de omvang van de schade genventariseerd. Vervolgens wordt onderzocht of schade verhaalbaar is op de daders en in hoeverre schade wordt gedekt door verzekeringen. Mocht blijken dat dan alsnog mensen als gevolg van schade die niet verhaald kan worden en niet gedekt is, in problemen komen dan zal de gemeente zich inspannen om samen met de betrokkenen oplossingen te vinden. Het zal dan altijd gaan om maatwerk passend bij de individuele situatie. Bij schade die enkele jaren geleden is toegebracht aan bezittingen van particulieren tijdens een demonstratie van Molukkers heeft de gemeente een soortgelijke weg behandeld.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur in het Van Limburg Stirumhuis, Van Limburg Stirumstraat 30 en is openbaar.

Deel: ' Haagse commissie bijeen over bezetting ambassadeurswoning '
Lees ook