Gemeente Den Haag


21 april 1999

Haagse jongerenwerkers in gesprek met politiek en gemeente-ambtenaren.

Op donderdag 22 april vanaf 15.00 uur praten Haagse jongerenwerkers met gemeenteraadsleden en gemeente-ambtenaren over hun werk. Centraal in deze bijeenkomst staat het onderwerp "ervaringen met de plaats en functie van het jongerenwerk in Den Haag".

Door middel van een video-presentatie wordt er een impressie gegeven van de wijze waarop jongeren met steun van het jongerenwerk projecten hebben bedacht en uitgevoerd. Deze projecten zijn het resultaat van het in 1992 gewijzigde jongerenbeleid. De doelgroep werd beperkt tot 12- tot 20-jarigen, Preventie staat hierbij voorop: door de jongeren op jonge leeftijd te bereiken en te betrekken bij de activiteiten en samen te werken met scholen, politie en de ouders, wil het jongerenwerk bereiken dat deze jongeren goed terecht komen.

Dat de ommezwaai is geslaagd willen de instellingen met deze dag aantonen. Bijkomend effect van de in 1992 ingeslagen weg is overigens een sterk gegroeide samenwerking met andere instellingen als politie, school en ouders.

Tevens wil het jongerenwerk bewerkstelligen dat door deze dag de jongerenwerkers in Den Haag opnieuw en vaker met elkaar in gesprek komen om zodoende de ingeslagen weg te vervolgen, dan wel "tools" aan te dragen om nieuwe, andere inzichten hierbij te betrekken. Dat er in Den Haag goed en spannend jongerenwerk tot stand komt, blijkt trouwens ook uit de vele nationale en internationale prijzen die Haagse jongerenprojecten in de wacht slepen.

Het programma van deze dag, die wordt gehouden in het Jeugdcentrum SamSon Van Ostadestraat 225 in Den Haag is als volgt:

15.00 uur ontvangst van de deelnemers

15.15 uur opening

15.20 uur presentatie projecten

16.30 uur uitwisseling van informatie

18.00 uur ervaringen met de Plaats en Functie van het Jongerenwerk

19.45 uur slotwoord wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie, Jetta Klijnsma

Uitnodiging U bent van harte welkom om (een gedeelte van) de bijeenkomst op 22 april vanaf 15.00 uur in Jeugdcentrum SamSon, Can Ostadestraat 225, Den Haag bij te wonen.

Deel: ' Haagse jongerenwerkers in gesprek met politiek '
Lees ook