Gemeente Den Haag


23 november 1999

Nota geeft richting aan hoogbouwpotenties

De ontwikkeling van hoogbouw in Den Haag heeft de afgelopen 10 jaar een hoge vlucht genomen en daarmee niet alleen het beeld maar ook het imago van de stad ingrijpend veranderd. Nieuwe plannen zijn in ontwikkeling. Dit vormt de directe aanleiding voor een actualisatie van het hoogbouwbeleid, waar het college van B&W nu mee heeft ingestemd.

De nota "Hoogbouw in Den Haag" moet richting geven aan de ontwikkeling van gebieden met hoogbouwpotenties zoals het centrum, de kust of de Binckhorst en als kader dienen voor toetsing en sturing van afzonderlijke hoogbouwplannen. Het voorgestelde beleid bevat twee lijnen:


- Het actief inzetten van hoogbouw in gebieden, waarin stedelijke dynamiek en economische vitaliteit voorop staan zoals in het centrum, aan de kust en op knooppunten van vervoer.


- Het temperen van dergelijke ontwikkelingen in gebieden, waar de kwaliteit van gekoesterde woonmilieuþs voorrang geniet. Kernpunt bij deze aanpak is het vermogen van hoogbouw om stedelijke dynamiek te sturen. Hoogbouw is een afspiegeling van economische, functionele en maatschappelijke processen en hoogbouw is uitdrukking van de betekenis van die plek. In de nota wordt een aantal gebieden benoemd waar verdere ontwikkeling van hoogbouw wordt gestimuleerd. In Centrum Plus (het gebied rond Nieuw Centrum, Hoog Hage en Beatrixkwartier), de Binckhorst en de omgeving van de A4 en de A12 krijgt de vitale werkstad vorm. In Scheveningen krijgt de "stad aan zee" een randstedelijk ambitieniveau. Den Haag is dan niet meer één of andere badplaats maar d badplaats aan de Noordzeekust, waarbij het onderscheid tussen Scheveningen- bad, Scheveningen-haven en Scheveningen-dorp blijft gehandhaafd. In de ontspannen, comfortabele woonstad, waarvoor Marlot, de Vogelwijk en het Statenkwartier de referentiepunten zijn wordt de andere lijn van de hoogbouwstrategie toegepast: koesteren van ontspannen wonen.

De nota heeft een planhorizon van 5 jaar.

Deel: ' Haagse nota geeft richting aan hoogbouwpotenties '
Lees ook