Ingezonden persbericht

Haagse rechter verwerpt eis Irakezen

DEN HAAG, 20030331 -- De eis om elke Nederlandse steun aan de agressie tegen Irak te stoppen, is maandag door de president van de rechtbank in Den Haag verworpen. Het kort geding tegen de Staat was aangespannen door zeventien inwoners van Irak.

De burgers wonen in een aantal steden in Irak, voornamelijk Bagdad. Zij ondervinden dagelijks de ernstige gevolgen van het Amerikaans/Britse geweld.

"Deze uitspraak moet beschouwd worden als het onvervaard en zonder scrupules meehelpen aan het om zeep brengen van de internationale rechtsorde, het tandeloos maken van het internationale humanitaire recht en het verlenen van hand- en spandiensten aan het Amerikaans/Britse staatsterrorisme, dat het zonder instemming van de Veiligheidsraad beginnen van een aanvalsoorlog nu eenmaal is. De Haagse rechter maakt daarmee zijn rechtbank tot een filiaal van het Binnenhof", zegt de raadsman van de Irakese burgers, mr. N. Steijnen.

Volgens de Permanente Commissie inzake westerse oorlogsmisdrijven (de PC), die de rechtszaak voor de Irakese burgers mogelijk heeft gemaakt, bewijst de uitspraak dat de integriteit van de internationale rechtsorde en het internationale humanitaire recht bij de Haagse rechtbank niet in veilige handen is.

Daarom zal deze rechtbank bij volgende processen gemeden worden.

De PC is een samenwerkingsverband waarin onder meer de Vereniging van Juristen voor de Vrede en de Vereniging van Anti-Fascistische Oud-Verzetsstrijders/ Bond van Anti-Fascisten participeren.

De organisatie stelt zich ten doel de daders van westerse oorlogsmisdrijven, zowel als de slachtoffers hiervan een gezicht te geven. En om ze, in het aangezicht van de Nederlandse rechter, bij elkaar te brengen.

De afgelopen jaren is al een groot aantal processen van slachtoffers van westerse oorlogsmisdrijven georganiseerd voor verschillende Nederlandse rechtbanken.

Onlangs behaalde de PC een aansprekend succes, toen na jarenlang procederen, het Haagse gerechtshof besloot dat de oud-ministers Kok, Van Aartsen en De Grave, alsmede de vroegere voorzitter van de Tweede Kamer Jeltje van Nieuwenhoven zullen hebben te getuigen over hun verantwoordelijkheden voor de NAVO-aanval op de televisiestudio in Belgrado en de clusterbommen op Nis, waarbij een groot aantal slachtoffers vielen. Dit in een voorlopig getuigenverhoor.

In Irak zullen de Amerikaans/Britse agressors steeds meer hun ware gezicht laten zien. Het plegen van verschrikkelijke oorlogsmisdrijven tegen de Iraakse burgerbevolking zal in snel tempo routine worden.

Nieuwe groepen Iraakse stedelingen hebben de PC benaderd met het verzoek om hen de faciliteiten te verschaffen om iedere verdere Nederlandse steun hieraan te doen verbieden. Nieuwe juridische procedures zijn daarvoor reeds in voorbereiding.

Deel: ' Haagse rechter verwerpt eis Irakezen '
Lees ook