Haagse Stadspartij wil onafhankelijk onderzoek naar cultuur Haags politiekorps

Den Haag 29 juni 2015

---------------PERSBERICHT---------------

Haagse Stadspartij wil onafhankelijk onderzoek naar cultuur Haags politiekorps

De fractie van de Haagse Stadspartij heeft met ontzetting kennis genomen van de gebeurtenissen bij het festival 'Night at the Park' waar de Arubaan Mitch Henriquez, volgend op een aanhouding door de politie, is overleden. Een verklaring die het OM hierover naar buiten bracht lijkt niet te stroken met getuigenverklaringen en video opnamen van het bewuste incident.

Haagse Stadspartij raadslid Fatima Faïd heeft hier schriftelijke vragen over aan het college gesteld. Faïd: "Mijn fractie probeert de problemen rond het gebruik van buitensporig geweld en het etnisch profileren bij de politie in Den Haag al tijden op de politieke agenda te krijgen. Dit is niet de eerste keer dat er dingen vreselijk mis gaan, we slepen ons van incident naar incident. De politie blijft de problemen echter ontkennen en dit is niet goed voor de stad. Ik ben er nu echt klaar mee, er moet zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek komen naar de cultuur binnen het Haagse politiekorps zodat de problemen echt kunnen worden opgelost. Ik heb begrepen dat er vanavond een demonstratie wordt georganiseerd, het is goed dat mensen de straat op gaan en hun stem laten horen."

---------------EINDE PERSBERICHT---------------

vandaag

28 jun: agenda strafzittingen (https://www.om.nl/actueel/strafzittingen/?CalDtm=20150628&evt_SttDtm=20150628&evt_EndDtm=20150628)

In de media (https://www.om.nl/actueel/indemedia/)

Arrestant in zeer kritieke toestand in ziekenhuis na aanhouding, Rijksrecherche doet onderzoek

28 juni 2015 - Arrondissementsparket Den Haag

De Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie in Den Haag een onderzoek gestart naar de aanhouding en het daarop volgende onwel worden van een 42-jarige man uit Aruba die op familiebezoek was in Nederland. De man is in zeer kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de oorzaak van het onwel worden van de man en daarbij wordt gekeken of er een verband bestaat tussen het handelen van de agenten en het onwel worden.

De man werd zaterdagavond 27 juni rond 21.45 uur bij het muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark aangehouden nadat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en de politie gebruikte daarom geweld tegen de man om hem over te brengen naar het politiebureau. Onderweg naar het politiebureau werd hij onwel. De agenten startten met reanimatie en een ambulance bracht de man in zeer kritieke toestand over naar het ziekenhuis.

Getuigenoproep

De Rijksrecherche onderzoekt in een dergelijke situatie alle gebeurtenissen vanaf de eerste melding tot en met het onwel worden. Zo ontstaat een zo volledig mogelijk beeld van alle omstandigheden die een rol zouden kunnen hebben gespeeld.

Om er zeker van te zijn dat dit beeld inderdaad volledig is, willen de Rijksrechercheurs die belast zijn met het onderzoek graag in contact komen met mensen die zaterdagavond rond 21.45 uur ter hoogte van de ingang Veluweplein getuige zijn geweest van de aanhouding.

Ook is de Rijksrecherche op zoek naar mensen die de aanhouding gefilmd hebben. Getuigen kunnen zich tijdens kantoortijden melden op telefoonnummer 088-6992800. Beeldmateriaal kan worden gemaild naar info@rijksrecherche.nl (mailto:info@rijksrecherche.nl).

Getuigenoproep

Getuigen kunnen zich tijdens kantoortijden melden op telefoonnummer 088-6992800. Beeldmateriaal kan worden gemaild naar info@rijksrecherche.nl (mailto:info@rijksrecherche.nl).

Den Haag, 29 juni 2015

Aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad,

Afgelopen zaterdagnacht is er een Arubaanse man, die voor twee weken in Nederland verbleef om zijn familie te bezoeken, overleden nadat hij op het Haagse muziekfestival ‘Night at the park’ een concert van UB-40 bezocht. De politie heeft deze man aangehouden waarna hij vervolgens in het ziekenhuis is overleden. Volgens getuigenverklaringen zou de politie veel geweld hebben gebruikt bij de arrestatie. Op videobeelden van het betreffende incident is te zien hoe de man vrijwel levenloos is voordat hij wordt afgevoerd terwijl de man volgens een verklaring van het Openbaar Ministerie (OM) pas tijdens het transport onwel is geworden.

De fractie van de Haagse Stadspartij heeft met ontzetting kennis genomen van het overlijden van deze Arubaanse man en stelt, onder verwijzing naar artikel 30 van het reglement van orde, de volgende vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de getuigenverklaringen en twee video opnamen van de arrestatie van de man die na zijn arrestatie is overleden?

2. In de aanvankelijke verklaring van het OM werd gesteld dat de man pas in de politieauto onderweg naar het politiebureau onwel is geworden terwijl op de videobeelden duidelijk valt te zien dat de man al vrijwel levenloos op de grond ligt voordat hij wordt afgevoerd. Op basis waarvan is deze aanvankelijke verklaring van het OM, waarin werd gesteld dat de man pas in de politieauto onwel werd, tot stand gekomen?

3. De verklaring van het OM is later herzien, in de nieuwe verklaring wordt wel gesteld dat de man direct volgend op de aanhouding onwel is geworden. Betekent dit dat de eerdere verklaring was gebaseerd op misinformatie door de politie?

4. Op de videobeelden is duidelijk te zien dat de man die later is overleden vrijwel levenloos op de grond ligt. Waarom legt de politie deze meneer niet in een stabiele zijligging zoals gebruikelijk is als iemand onwel is geworden?

5. Waarom heeft de man in kwestie nog steeds handboeien om terwijl duidelijk te zien is dat hij onwel is geworden? Kan het college een feitenrelaas geven met daarin de volgende elementen: hoe lang heeft de man onwel op de grond gelegen, niet in de stabiele zijligging? Hoe lang heeft de man- volgens de videobeelden- met zijn buik in de politiebus gelegen? Wanneer en waar (locatie en in de bus of op straat of in politiebureau) is de politie met reanimatie begonnen? Wanneer en naar welke locatie is een ambulance opgeroepen? Welke gegevens heeft de politie bij het verzoek voor de ambulance doorgegeven? In welke staat heeft de ambulance de man in kwestie aangetroffen?

6. Waarom heeft de politie niet meteen een ambulance gebeld toen de man in kwestie levenloos op de grond lag? Waarom zijn aanwezige BHV’ers en andere hulpverleners er niet meteen bijgehaald?

7. Was de politiebus waar de man in is afgevoerd op weg naar het politiebureau of naar het ziekenhuis? Als de politiebus op weg was naar het politiebureau wat waren daar dan precies de afwegingen bij?

8. Volgens verschillende getuigenverklaringen is er excessief geweld gebruikt bij de arrestatie van de later overleden man. Het OM onderzoekt momenteel wat het verband is tussen het handelen van de agenten en het overlijden van deze man. Als blijkt dat de man is overleden ten gevolge van buitensporig politiegeweld worden er dan gepaste maatregelen getroffen naar de verantwoordelijke agenten?

9. Dit is niet de eerste keer dat mensen met een migrantenachtergrond in Den Haag slachtoffer worden van politiegeweld en het is ook niet de eerste keer dat een ongewapende persoon met een migrantenachtergrond lijkt te zijn overleden door toedoen van de Haagse politiekorps. Is het college bereid om een uitgebreid onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de cultuur binnen het Haagse politiekorps met betrekking tot de proportionaliteit van het gebruik van geweld, etnisch profileren en de manier waarop het korps hier naar buiten toe op reageert?

10. Hoe kan het dat ogenschijnlijk kleine incidenten met burgers zo vaak escaleren en uitmonden in excessief geweld vanuit de politie?

Met vriendelijke groet,

Fatima Faïd

Haagse Stadspartij

Deel: ' Haagse Stadspartij wil onderzoek naar cultuur Haags politiekorps '
Lees ook