Gemeente Den Haag


19 oktober 1999

Stadspenning voor de heer M. Hillebrand

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadspenning toegekend aan de heer M. Hillebrand.

De heer Marinus Hillebrand (70) is ruim 32 jaar op basis van vrijwilligheid actief voor diverse gehandicaptenorganisaties. Hij was ruim twaalf jaar bestuurslid van de ANIB Regio Den Haag, negentien jaar van de Nieuwe Algemene Gehandicapten Organisatie (NAGO) waarvan ruim tien jaar als penningmeester. De heer Hillebrand, zelf 35 jaar gehandicapt, heeft ruim twee jaar zitting als lid in de cliëntenraad Thuiszorg en ruim zeven jaar als lid van de cliëntenraad DSZW Rijswijk. Hij vervulde zijn functies met enorme toewijding en inzet en gaf hiermee de positie en de kwaliteit van het leven voor gehandicapten een grotere inhoud. Per 31 december a.s. legt de heer Hillebrand zijn functies neer.

Het gemeenteraadslid Tineke van Nimwegen (PvdA) reikt de Stadspenning uit aan de heer Hillebrand. Dit geschiedt tijdens een diner van het bestuur en de vrijwillige medewerkers van de NAGO op zondag 17 oktober a.s. om 19.00 uur in Restaurant De Wildhoef aan de E. Wijtemaweg 5 in Den Haag.

Deel: ' Haagse Stadspenning uitgereikt '
Lees ook