Gemeente Den Haag


30 oktober 1999

Stadspenning voor de heer T. de Jong

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de heer T. de Jong de Stadspenning toegekend.

De heer Tjitte de Jong is al ruim dertig jaar op basis van vrijwilligheid actief voor diverse maatschappelijke organisaties en instanties en verrichtte het werk met grote enthousiasme en vol toewijding. Hij was in de periode van 1966 tot 1997 o.a. jeugdouderling, wijkouderling, voorzitter commissie van beheer en notulist van de kerkeraad voor de Gereformeerde kerk van 's-Gravenhage Zuid. Van 1978 tot 1986 was hij bestuurslid en voorzitter bij de gereformeerde stichting gezinsverzorging. Van 1988 tot 1997 was hij lid van het classicaal deputaatschap voor samenlevingswerken en vormingswerk. Voorts was de heer De Jong secretaris van de bewonersorganisatie De Punt en vervult momenteel deze functie bij het Wijkberaad Laak-centraal.

Wethouder Jetta Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie reikt de Stadsspeld aan de heer T. de Jong uit op zaterdag 30 oktober om 20.30 uur. Dit geschiedt in de aula van het Atlas College aan de Karmozijnstraat 2 in Rijswijk.

Deel: ' Haagse stadspenning voor de heer T. de Jong '
Lees ook