Gemeente Den Haag


7 maart 2000

Stadspenning voor mevrouw S.J. van der Harst

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft de Stadspenning toegekend aan mevrouw S.J. van der Harst-Van Stein Callenfels.

Mevrouw Sjoerdina Johanna van der Harst-Van Stein Callenfels (72) legde per 1 januari 2000 haar functies neer bij de Stichting Algemene Burenhulp. Zij was in 1972 betrokken bij de oprichting van de organisatie. Na eerst blokhoofd te zijn geweest kwam zij in 1977 in het bestuur en fungeerde sinds 1986 als vice- voorzitter. In de afgelopen tien jaar was zij ook consulente voor het landelijke koepelorgaan Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten. Voorts is zij voorzitter van de Stichting Haagse Sociëteit van Lichamelijke Gehandicapten en was actief in het koor en de soos van de Thomaskerk. Ook zette zij zich in voor Vluchtelingenwerk en zamelde zij kinderkleding in voor goede doelen.

Wethouder J. (Jetta) Klijnsma van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie reikt mevrouw Van der Harst de Stadspenning uit op dinsdag 7 maart a.s. om 15.30 uur in Pulchri Studio aan het Lange Voorhout 15 in Den Haag.

Deel: ' Haagse stadspenning voor S.J. van der Harst '
Lees ook