Actueel


Bron: Rechtbank 's-Gravenhage

Datum actualiteit: 24-03-2003

PERSBERICHT

Den Haag, 24 maart 2003

Haagse verpleegkundige veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

De Haagse rechtbank heeft vandaag de verpleegkundige Lucia de B. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op vier patiënten en pogingen tot moord op drie patiënten. De vermoorde patiënten waren drie kinderen en 1 bejaarde vrouw. De slachtoffers van de pogingen tot moord waren twee kinderen en één bejaarde vrouw. De kinderen waren allen opgenomen in het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ). De bejaarde slachtoffers werden verpleegd in respectievelijk het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) en het ziekenhuis Leyenburg.

Bewijs
Lucia de B. was in alle gevallen degene die verantwoordelijk was voor de verzorging van en toediening van medicijnen aan deze patiënten, dan wel degene die als laatste bij hen aanwezig is geweest. Ook bij de tenlastegelegde, maar niet bewezen verklaarde moorden dan wel pogingen daartoe was dat het geval. Ten aanzien van de patiënten in het JKZ en het RKZ heeft de rechtbank de uitkomsten van een uitgevoerde waarschijnlijkheidsberekening mee laten wegen. De conclusie daarvan is dat de kans dat een verpleegkundige bij toeval zoveel incidenten (onverwacht en onverklaarbaar plotseling overlijden dan wel reanimatie) zou meemaken als verdachte, één op de 342 miljoen bedraagt. Een alternatieve verklaring voor het waarschijnlijke verband tussen het werkzaam zijn van verdachte en het zich voordoen van de incidenten is er niet.

De rechtbank heeft echter alleen die feiten bewezen geacht waarin het naast het statistisch verband:
buiten redelijke twijfel is dat het incident niet verklaard kan worden door een buiten de verdachte gelegen medische oorzaak; en er ook concrete andere bewijsmiddelen voorhanden zijn die wijzen op een causaal verband tussen verdachte en het zich voordoen van het incident.

Dit leidt tot genoemde zeven veroordelingen en elf vrijspraken.

Strafmaat
Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben geconcludeerd dat bij verdachte sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, maar tevens dat verdachte, onder meer als gevolg van haar ontkennende proceshouding, volledig toerekeningsvatbaar is. Ook de rechtbank acht zich door de ontkennende houding van verdachte niet in staat gesteld zich in voldoende mate een oordeel te vormen over haar motieven en de mogelijke invloed van haar persoonlijkheidsstoornis op haar handelen. De rechtbank kan daarom ook geen oordeel vormen over het effect van een eventuele behandeling en over de kans dat verdachte soortgelijke ernstige feiten zal plegen. Naast de ernst en de hoeveelheid van de bewezen verklaarde feiten hebben deze overwegingen de rechtbank in belangrijke mate doen beslissen tot een levenslange gevangenisstraf.

Voor nadere informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling voorlichting van de rechtbank, tel. (070) 381 1943/1732

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF6172

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11167&i=&ti= http://www.rechtspraak.nl/act...d=11167&i=43&ti=3 . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11167&i=&ti= .

Zoekwoorden:

Deel: ' Haagse verpleegkundige veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf '
Lees ook