Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Universiteit Leiden opent vestiging in Den Haag

Persbericht 48 (11-mrt-99)

Gezamenlijk persbericht van de Universiteit Leiden en de gemeente Den Haag

Op donderdag 11 maart opent minister Hermans van OC&W de Haagse vestiging van de Universiteit Leiden. De universiteit vestigt in Den Haag een centrum voor internationaal recht, het Grotius Centre, en enkele juridische opleidingen. Ook komen er activiteiten voor Haagse vwo-scholieren en wordt er een cursusprogramma voor ouderen aangeboden. Een academische advieskring, die voor het grootste deel bestaat uit Leidse wetenschappers, gaat advies uitbrengen aan Den Haag om de gemeentelijke beleidsontwikkeling te ondersteunen.

De Universiteit Leiden opent haar vestiging in Den Haag om de juridische en politieke expertise die in Den Haag voorhanden is, te verbinden met onderwijs en onderzoek. Bovendien biedt Den Haag mogelijkheden voor het aangaan van nieuwe relaties die kunnen bijdragen aan de bloei van de Leidse universiteit. Zo zal de Haagse vestiging als uitvalsbasis dienen om relaties aan te knopen met het Haagse bedrijfsleven, Haagse vwo-scholen en het Haagse stadsbestuur. Den Haag heeft op haar beurt belang bij de samenwerking met de Universiteit Leiden, omdat de stad daardoor direct kan profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten bij het ontwikkelen van beleid. Ook draagt de samenwerking bij aan het verwezenlijken van de Haagse ambitie om zich nog sterker te profileren als kennisstad.

Haagse Academische Advieskring

Om Den Haag optimaal te kunnen laten profiteren van hoofdzakelijk Leidse, maar ook andere wetenschappelijke expertise gaat de Haagse Academische Advieskring Den Haag ondersteunen met wetenschappelijke adviezen. De Advieskring wordt voorgezeten door prof.dr. U. Rosenthal (Bestuurskunde) en bestaat verder uit

prof.mr. E.A. Alkema (Staats- en administratief Recht); prof.dr. R.W. Boomkens (Grote steden-beleid); prof.ir. F.M. Sanders (Infrastructuur en ruimtelijke inrichting);
prof.mr. T. G. Drupsteen (Milieurecht); prof.dr. E.L. Eldering (Interculturele Pedagogiek); drs. C.W.J.M. Jacobs (Besturingsvraagstukken overheid); prof. dr. C.M.J.G.Maes (Gezondheidspsychologie) en dr. J.B. Opschoor (Milieu en ontwikkelingseconomie).

Rechtsgeleerdheid

De Universiteit Leiden richt in de Haagse vestiging een expertisecentrum op voor onderwijs in Europees en internationaal recht. Het centrum krijgt de naam Grotius Centre: The Leiden International Law School in The Hague. Dit centrum zal bijdragen aan de versterking van de positie van Den Haag als centrum van internationaal (straf)recht. Het Grotius Centre biedt zowel doctoraalopleidingen als postdoctorale specialisaties aan, die gericht zijn op Engelstalige studenten. Een van die specialisaties is de LL.M.-opleiding in International Criminal Law. Verder verzorgt de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een deeltijdopleiding Nederlands recht en een aantal postacademische cursussen voor praktijkjuristen.

Juridische Opleidingen in de Publieke Sector (JOPS)

De Juridische Politiekwetenschappelijke Opleiding en de Juridische Bestuurswetenschappelijke Opleiding bieden samen een gemeenschappelijk afstudeerprogramma in Den Haag aan onder de naam JOPS. Dit afstudeerprogramma richt zich op mensen die in de publieke sector willen gaan werken en te maken krijgen met recht, politiek, bestuur en markt. Het programma is toegankelijk voor studenten die hun algemene propedeuse Rechten hebben behaald.

Hoger onderwijs voor ouderen

HOVO-cursussen worden overdag in Den Haag gegeven voor mensen van vijftig jaar en ouder. De onderwerpen liggen vooral op het gebied van de menswetenschappen en de sociale wetenschappen. Er komen cursussen over voeding en voedsel, over tuinarchitectuur, moderne Franse literatuur (in het Frans) en over Indisch-Nederlandse literatuur.

Activiteiten voor Haagse vwo-scholieren

In de Haagse vestiging worden de volgende activiteiten voor Haagse vwo-scholieren aangeboden:

De Universiteitsbibliotheek Leiden creëert werkstations waarin vwo-scholieren kunnen leren hoe ze via nieuwe media informatie kunnen vinden voor werkstukken, scripties e.d.
Vwo-scholieren die voor hun eindexamen zitten en problemen hebben met exacte vakken, kunnen in de Haagse vestiging terecht bij de medewerkers van de bèta-helpdesk.
Vwo-scholieren met interesse in de bèta-vakken kunnen zich aansluiten bij een groepje Leidse studenten dat practicum loopt. Vwo-scholieren kunnen in de Haagse vestiging hun eigen website maken en ze krijgen een eigen e-mail-adres. Een groep van dertig à veertig allochtone leerlingen uit de bovenbouw van vijf Haagse vwo-scholen krijgt extra begeleiding om de overgang van middelbare school naar universiteit goed te laten verlopen. De leerlingen worden begeleid tijdens de laatste twee jaren van het vwo en tijdens de eerste twee jaar van de studie.

Haags Universitair centrum voor multimedia onderzoek en onderwijs (HUMO)

Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht van een universitair onderzoeksinstituut op het gebied van multimediale kennis- en informatieoverdracht. Het Haags universitair centrum voor multimedia onderzoek en onderwijs (HUMO) is gericht op onderzoek op het gebied van de productie en ontsluiting van multimediale informatie en op onderzoek op het gebied van ‘slimme’ technologie.

Om ca. 14.00 tekenen drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag, en drs. L.E.H. Vredevoogd, voorzitter van het College van Bestuur, een convenant dat de nieuwe samenwerking bekrachtigt; het convenant heeft een looptijd van vijf jaar. De Universiteit Leiden verplicht zich om een aantal academische opleidingen en activiteiten in Den Haag gestalte te geven, de gemeente Den Haag is gehouden om de ontwikkeling daarvan zowel materieel als immaterieel te ondersteunen.

Minster Hermans opent op 11 maart een web-site waarop de opleidingen die de Universiteit Leiden aanbiedt in Den Haag en de activiteiten die zij van daaruit onderneemt, worden gepresenteerd. Voorafgaand aan Hermans’ optreden voeren drs. L.E.H. Vredevoogd en drs. W.J. Deetman het woord. De bijeenkomst wordt besloten met een openbaar college van prof.dr. H.L. Wesseling. Het programma begint om 15.45 uur, en vindt plaats in de Kloosterkerk, Lange Voorhout 4 te Den Haag.

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 11 maart 1999, 15:26 uur

Deel: ' Haagse vestiging Universiteit Leiden geopend '
Lees ook